Jaarthema 2017 - 2018: De Kwaliteit van Leiderschap


Het bestuur van de KKT heeft voor het seizoen 2017-2018 als jaarthema gekozen: “de kwaliteit van leiderschap”.

In de nieuwe ISO 9001 (2015) wordt aan dit aspect extra veel aandacht geschonken want de basis voor ’n organisatie die efficiënt en effectief wil functioneren heeft goede leiders nodig die de juiste competenties en de kwaliteiten bezitten.
Effectiviteit is volgens Covey (zie kader 1) een noodzakelijke, maar lang niet meer voldoende voorwaarde om te overleven en te groeien. Het is het meer en meer nodig om naast effectiviteit ook grootsheid ('greatness') te tonen. Het gaat hier niet langer om persoonlijke onafhankelijkheid of optimale samenwerking, maar om een geheel nieuwe dimensie, namelijk het vermogen van mensen om volgens hun volledige potentie (hun ‘innerlijke stem’) te leven en om anderen te inspireren om hetzelfde te doen.
Leiderschapskwaliteiten zijn de vaardigheden, het gereedschap, het vermogen en gedrag noodzakelijk om anderen succesvol te motiveren en sturen. En toch bevat leiderschap meer. De bekwaamheid mensen te laten groeien door gebruik te maken van hun vaardigheden en competenties. De meest succesvolle leiders zijn dan ook die leiders die anderen stimuleren succesvol te zijn.

Kader 1

Eigenschappen voor effectief leiderschap volgens Stephen R. Covey:

  • Wees proactief
  • Begin met het einde voor ogen
  • Belangrijke zaken eerst
  • Denk in termen van win – win
  • Probeer eerst te begrijpen, dan begrepen te worden
  • Werk synergetisch
  • Houd de zaag scherp
  • Leef vanuit je kracht en leer anderen inspireren. Leef vanuit je volledige potentie en inspireer anderen om hetzelfde te doen. Dit vermogen heeft Covey uitvoerig beschreven in zijn onlangs verschenen boek ‘De 8ste eigenschap’. Alle eigenschappen zijn een combinatie van houding, vaardigheid en kennis.

Kader 2

ISO 9001:2015 over Leiderschap

5.1 Leiderschap en betrokkenheid

5.1.1 Algemeen
De directie moet leiderschap en betrokkenheid tonen met betrekking tot het kwaliteitsmanagementsysteem door:
a) de verantwoordelijkheid te nemen voor de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem;
b) te bewerkstelligen dat het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsdoelstellingen worden vastgesteld
voor het kwaliteitsmanagementsysteem en compatibel zijn met de context en de strategische richting van de organisatie;
c) te bewerkstelligen dat de eisen van het kwaliteitsmanagementsysteem in de bedrijfsprocessen van de organisatie worden geïntegreerd;
d) het gebruik van de procesbenadering en het risico gebaseerd denken te bevorderen;
e) te bewerkstelligen dat de voor het kwaliteitsmanagementsysteem benodigde middelen beschikbaar zijn;
f) het belang van doeltreffend kwaliteitsmanagement en van het voldoen aan de eisen van het  kwaliteitsmanagementsysteem te communiceren;
g) te bewerkstelligen dat het kwaliteitsmanagementsysteem zijn beoogde resultaten behaalt;
h) mensen te betrekken (engageren), aan te sturen en te ondersteunen om een bijdrage te leveren aan de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem;
i) verbetering te bevorderen;
j) andere relevante managementfuncties te ondersteunen om hun leiderschap te tonen binnen hun verantwoordelijkheidsgebieden.

In dezelfde context kunnen we ook de criteria van paragraaf 5 Leiderschap van de ISO 9001(2015) zien waarbij ook de betrokkenheid een belangrijk aspect is (zie kader 2).
Zowel Covey als ISO gaan voorbij aan een belangrijke invalshoek. Leiderschap gaat ook over ethische vraagstukken, zoals hoe wil de organisatie omgaan met integriteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Op dit moment ontkom je niet aan deze vraagstukken en de toepassing daarvan binnen kwaliteitsmanagement.
Dit gezegd hebbende, wat kunnen dan de belangrijkste kwaliteiten voor een leidinggevende zijn? Daarop proberen we antwoord te geven in onze activiteiten in het komende verenigingsjaar.

Agenda

Eaton Industries Netherlands BV, Hengelo, bedrijfsbezoek
Europalaan 202, 7559 SC Hengelo
AMMON, Enschede, workshop
Vliegveldweg 333, 7524 PT Enschede
Rode Loper Nieuwjaarsbijeenkomst 2020
muziekkwartier
Info volgt (onder voorbehoud)

Kennismaken?

Wilt u een keer kennismaken? Kom dan op onze volgende activiteit.
 

Aanmelden

Verslagen

Vind hier alle verslagen van diverse evenementen

Publicaties

Vind hier onze publicaties

3T BV
Adequaatment
AfvalWater Techniek Twente B.V.
Asito B.V.
Audite Adviesbureau
Brink Climate Systems B.V.
Coster Consult
Dijkstra Plastics BV HK-Plastics BV
Electromach B.V.
Eurol Lubricants
Icologiq B.V.
ICP Group
IPA Bedrijfsmanagement
iSee iKnow B.V.
kijk op kwaliteit
Oranda Krupers
LOGICS B.V.
Micronit Microtechnologies
Minivalve International B.V.
Norma Hengelo B.V.
OKAM advies Kwaliteit Arbo Milieu
Ortageo Beheer
Pelders Maintenance Management Asset-care.nl
Pentas Moulding B.V.
PNO Consultants
Q-Consult Progress Partners
Qamedo
SIKA Nederland (Deventer en Utrecht)
smartFMEA
Stork IMM
STRAIGHT Human Support
Suzlon Energy Ltd. (Netherlands branch)
SWB Midden Twente
Symbol B.V.
TReNT Glasvezel
Trioliet B.V.
Twente Quality Centre - TQC
ROC van Twente
Twentse weg- en waterbouw BV
Ubbink B.V.
Vernay Europa B.V.
Voortman Consultancy
Adviesburo Witteveen
ZGT Ziekenhuisgroep Twente