-->WIJ STAAN VOOR CONTINU VERBETEREN VAN BEDRIJF EN BEDRIJFSVOERING


Doel van de Kwaliteitskring Twente is het uitwisselen en bevorderen van kennis over kwaliteitsmanagement en het bijeen brengen van professionals die werkzaam zijn op dit vakgebied bij een bedrijf of organisatie in Twente. De verenging organiseert lezingen, bedrijfsbezoeken en masterclassess op het gebied van kwaliteitsmanagement. Tijdens onze bijeenkomsten, fysiek en/of digitaal, is er volop gelegenheid om interactief te reageren op de verkregen informatie en met vakgenoten ervaringen uit te wisselen.

 

De Kwaliteitskring Twente maakt deel uit van het Landelijk Overleg Kwaliteitskringen, een verband van de 8 kwaliteitskringen,  en biedt daarmee een landelijk netwerk van kwaliteitsprofessionals. In Twente zijn we mede-initiatiefnemer en partner van Ondernemend Twente, het samenwerkingsverband van de 29 Twentse netwerkorganisaties. Via deze samenwerkingsverbanden bieden we onze leden toegang tot overkoepelende bijeenkomsten en events. 

 

PEER GROUP MEETINGS 2022


Zoals in de laatste nieuwsbrief al is aangekondigd ontvangt u hierbij onze uitnodiging om deel te nemen aan een eenvoudige enquête om Peer Group Meetings (PGM) te gaan organiseren. Dit zijn kleine bijeenkomsten met vakgenoten (leden) rondom een specifiek thema. Om aanwezigheid waarde te geven, nodigen wij n.a.v. de enquête specifieke leden uit. Zo kunnen enkele leden hun kennis brengen en kunnen andere leden kennis ophalen. Volg deze link naar de digitale enquête om de onderwerpen vast te kunnen gaan stellen.

INVULINSTRUCTIE

 • Scan “Waardering” (zie hieronder). Dit is een hulpmiddel om voor uzelf te bepalen of uw organisatie op een bepaald thema sterker of juist zwakker is.
 • Scan de getoonde thema’s in de enquête. We hebben bewust wat random thema’s gekozen om van de gebaande paden weg te blijven.
 • Verdeel de thema’s voor uzelf / uw bedrijf in drie groepen:
  • 1) “ik heb kennis en wil doorgeven” waar u en uw bedrijf zich sterk en comfortabel bij voelt
  • 2) “ik wil ik leren” met de thema’s waarin u de organisatie zwak beoordeeld of die volgens u een hoge prioriteit hebben om verbeterd te worden
  • 3) “speelt geen rol” voor de thema’s waarvan u vindt dat deze voor uw organisatie niet belangrijk zijn
 • Vul voor elk thema één van de drie kolommen in. Probeer de groepen “1”  en “2” ongeveer even groot te houden!

Waar en wanneer wij uiteindelijk bij elkaar gaan komen bij Van der Valk in Hengelo of elders stemmen we op een later tijdstip af. Ook het tijdstip (bijv. einde middag / begin avond) en de duur (1,5 tot max. 2 uur) kiezen wij in overleg. Laagdrempelig is het kernwoord. Voorbereiding is nauwelijks nodig en je haalt er veel uit!

WAARDERING
Om een beeld te bepalen hoe sterk of zwak uw organisatie op een thema functioneert, hebben wij onderstaande “ladder” als hulpmiddel toegevoegd. Functioneert uw organisatie op een thema zoals omschreven bij de eerste regels dan beschouwen wij dat als zwakker dan de omschrijvingen onder aan de tabel, die wij als sterker beschouwen.

 1. Het thema wordt slechts onbewust gevolgd.
 2. Het thema is benoemd, de organisatie is zich daar bewust van.
 3. Werkwijzen rond het thema zijn gestandaardiseerd en beschreven in instructies.
 4. Alle documenten en instructies van het thema vallen onder versiebeheer.
 5. Er bestaat een formele signalering indien te ver wordt afgeweken van doelstellingen, maar er wordt nog ad hoc actie ondernomen.
 6. De regelkring rond het thema is min of meer gesloten. Acties zijn een logisch gevolg van signaleringen.
 7. De volledige regelkring rond het thema is beschreven en er is een goed beeld van reactiesnelheden.
 8. Processen en bijsturing op afwijkingen zijn volledig vastgelegd in software / hardware.
 9. Processen rond het thema worden op regelkringniveau periodiek geëvalueerd en verbeterd.
 10. De efficiëntie en effectiviteit van het thema heeft een voorspelbaar niveau van professionaliteit.
 11. Mogelijk afbreukrisico’s zijn in kaart gebracht.
 12. Verbetermogelijkheden worden bewust afgewogen met andere prioriteiten.
 13. Indien mogelijk wordt het thema statistisch geanalyseerd voor bewaking en verdere verbetering.
 14. De lifecycle van het thema wordt periodiek en formeel op innovatiepotentie en bedrijfsstrategie geëvalueerd.

Namens de KKT Commissie Promotie en Ontwikkeling,
Remko Tieman en Wouter van der Zee

 

Cybersecurity: laat je bedrijf scannen (maakindustrie)


 

Maakbedrijven in Oost-Nederland kunnen een weerbaarheidsanalyse laten uitvoeren bij het Cybersecurity Centrum Maakindustrie. Samen met cybersecurity professionals hebben we een scan ontwikkeld waarin je bedrijf wordt geanalyseerd op techniek, mens en organisatie. De scan biedt inzicht in de digitale weerbaarheid van je bedrijf en concrete adviezen om je weerbaarheid te vergroten.  

 

Voor meer informatie over de scan klik door op de volgende link: https://cybersecuritymaakindustrie.nl/nl/services/cybersecurity-scan/

 

Privacyverklaring leden Kwaliteitskring Twente


Kwaliteitskring Twente (KKT), gevestigd aan Robertinkkamp 32, 7524 BP Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 
Lees meer  >

Agenda

KKT 50 jaar - lustrum thema “Future Proof Quality Management”
KKT ALV met spreker, rondleiding op de locatie en diner
Hengelo

Kennismaken?

Wilt u een keer kennismaken? Kom dan op onze volgende activiteit.

Aanmelden

Verslagen

Vind hier alle verslagen van diverse evenementen

Publicaties

Vind hier onze publicaties

Krul

Logo Ubbink B.V.
Logo Ubbink B.V.
Logo Voortman Consultancy
Logo iSee iKnow B.V.
Logo Adequaatment
Logo ICP Group
Logo OKAM advies Kwaliteit Arbo Milieu
Logo AfvalWater Techniek Twente B.V.
Logo ASSET-CARE maintenance engineers
Logo kijk op kwaliteit
Logo Dijkstra Plastics BV HK-Plastics BV
Logo Dijkstra Plastics BV HK-Plastics BV
Logo IPA Bedrijfsmanagement
Logo IPA Bedrijfsmanagement
Logo TReNT Glasvezel
Logo Coster Consult
Logo 3T BV
Logo Symbol B.V.
Logo Symbol B.V.
Logo Micronit Microtechnologies
Logo Audite Adviesbureau
Logo LOGICS B.V.
Logo Icologiq B.V.
Logo Norma Hengelo B.V.
Logo ROC van Twente
Logo ZGT Ziekenhuisgroep Twente
Logo ZGT Ziekenhuisgroep Twente
Logo ZGT Ziekenhuisgroep Twente
Logo ZGT Ziekenhuisgroep Twente
Logo ZGT Ziekenhuisgroep Twente
Logo ZGT Ziekenhuisgroep Twente
Logo SWB Midden Twente
Logo Adviesburo Witteveen
Logo Electromach B.V.
Logo Vernay Europa B.V.
Logo Vernay Europa B.V.
Logo Siers Groep Oldenzaal B.V.
Logo Trioliet B.V.
Logo Minivalve International B.V.
Logo Wouter Witzel EuroValve B.V.
Logo Wouter Witzel EuroValve B.V.
Logo Pentas Moulding B.V.
Logo Ortageo Nederland
Logo Asito B.V.
Logo Asito B.V.
Logo Twentse weg- en waterbouw BV
Logo Twentse weg- en waterbouw BV
Logo Twentse weg- en waterbouw BV
Logo Twentse weg- en waterbouw BV
Logo Qamedo
Logo STRAIGHT Human Support
Logo ATS Applied Tech Systems B.V.
Logo Brink Climate Systems B.V.
Logo Q-Consult Progress Partners
Logo Twente Quality Centre - TQC
Logo Oranda Krupers