Jaarthema 2019/2020 QESH 4.0


Help, de vertrouwde rol van de kwaliteitsmanager verandert. Waar het eerder vooral om kennis en zelfstandig opereren ging, draait het nu steeds meer om samenwerking. Dat heeft nogal wat gevolgen. Hoe ga je daar als kwaliteitsmanager mee om? Hoe gaat de organisatie om met die menselijke kant van QESH-management? En hoe zit dat met de invloed van (toekomstige) technologie en marktontwikkelingen?

 

Smart Industry of ook wel Industry 4.0 is de naam voor een trend van automatisering en gegevensuitwisseling dat gebruikt wordt bij industriële fabricagetechnieken. Smart Industry of Industry 4.0 maakt wat men noemt een "smart factory". Binnen deze slimme fabrieken, worden machines gekoppeld en uitgelezen, zodat er een goed inzicht kan worden verkregen in wat er werkelijk in de fabriek gebeurt en de processen sneller kunnen worden geoptimaliseerd. Dit creëert nieuwe kansen op het gebied van de waardeketen, doordat doorlooptijden verkort kunnen worden en efficiënter gewerkt kan worden. Men zal proberen te vermijden om informatie over te typen van het ene softwaresysteem naar het andere softwaresysteem. Ook op het gebied van service ontstaan er systemen die onderhoudswerkzaamheden gaan voorspellen. Bij het invoeren van dergelijke systemen wordt er onderscheid gemaakt in horizontale en verticale integratie. Horizontale integratie betreft het digitaliseren van orderprocessen, zoals aanvragen, offertes, orders, inzicht in productievoortgang en facturering. Verticale integratie betreft de integratie van informatiestromen van de werkvloer tot aan het directiekantoor.


Oude methode, nieuwe technologie

 “Sinds 2012 zitten we in de vierde industriële revolutie, ook wel Industry 4.0 of smart industry genoemd. Als afgeleide hiervan ontstond QESH 4.0, kwaliteitsmanagement dat nieuwe technologieën met traditionele methodes combineert. Waarom? Omdat deze technologieën invloed hebben op alles wat we doen. Daarom koppelen we dus mensen en machines aan die nieuwe technologie.
En cybertechniek aan fysieke systemen. Gevolg? Kennis democratiseert. En data is breed beschikbaar. “Blijf met QESH-management verbeteren en verbinden. Zowel horizontaal en vertikaal als ook buiten met binnen.”

Deze systemen beperken zich niet alleen tot de eigen organisatie maar hebben betrekking op alle fysieke ketens en netwerken waarin de organisatie zich bevindt, dus inclusief leveranciers, samenwerkingspartners, afnemers en andere stakeholders. Tegelijkertijd breidt het netwerk zich uit naar internet en de ‘cloud’, zodat er een cyber aspect aan toegevoegd wordt.  De complexiteit neemt daarmee toe; er ontstaan cyber-fysieke netwerken. Daarmee is ook de term QHSE 4.0 geboren, analoog aan Industrie 4.0.

Want tegelijkertijd dienen zich allerlei vraagstukken op. Wat betekent het namelijk voor de productkwaliteit en aansprakelijkheid, wat voor productiebeheersing , wat voor veiligheid en databescherming en wat voor de medewerkers?

Als QHSE-professionals kunnen we niet om deze vraagstukken heen, want deze ontwikkeling heeft grote gevolgen voor ons vakgebied.

 

Wat koppelen we waaraan?

Combinaties tussen cyber- en fysieke systemen.
Denk bijvoorbeeld aan:

  • Internet of things (IoT): machines en apparatuur verbonden met het internet.
    Als onze wasmachine klaar is met het door ons gekozen programma, stuurt deze een WhatsApp-bericht naar onze smartphone. Artificial intelligence (AI): computers verwerken data, zetten die om in algoritmes en doen kennis op.
  • Denk aan de IBM-computer Watson die 1000 wetenschappelijke medische publicaties per dag kan verwerken en doctoren advies geeft bij de behandeling van kanker.
  • Machinelearning: vorm van IoT en AI waarbij machines van elkaar leren, doordat ze via een intranet aan elkaar gekoppeld zijn (M2M) en elkaar van informatie voorzien. Gevolg? Opvolgende machines kunnen het proces en product bijsturen. Dit noemen we ook wel smart factory.
  • Blockchain: technologie die ketentransacties beveiligt en verifieerbaar maakt dankzij cryptografie.

 

Hoe groot is invloed van big data?

De kern van de genoemde voorbeelden en andere ontwikkelingen is: “Ze leveren en gebruiken data. De term big data als onderdeel van Industry 4.0 heeft dan ook de grootste impact op Quality 4.0.” Ter illustratie wijst hij op een onderzoek van de Boston Consultancy Group naar Quality 4.0. “De onderzoekers schatten in dat een smart factory dagelijks 10 Peta-byte (Peta = 1015, red) aan data genereert.”

Boven de pet…

Het grootste gevolg van de vierde industriële revolutie? Het groeit ons boven de pet. “De technologie ontwikkelt zich met grote sprongen en bedrijven kunnen dat niet meer bijbenen. Het gaat ons niveau van leren te boven. We hebben dus een digitale en sociale disruptie.” Die wijdt hij aan de snellere, meer veranderlijke, complexe en on(be)grijpbare wereld. Oftewel VUCA, wat staat voor volatile, uncertain, complex en ambiguous.

 

Verdwijnende inspecties

Wie fan was van inspecties, krijgt het zwaar. “Door Blockchain, IoT en machinelearning zijn inspecties niet meer – of in ieder geval veel minder - nodig. Sensoren doen die inspectie nu inline. En die sturen de meet- en procesgegevens naar de cloud.” Ook de gegevens verwerken en de data analyseren hoeft de kwaliteitsmanager niet meer. Kunstmatige intelligentie neemt deze taak over.


Hoera voor statistieken

Voorlopig zijn er nog genoeg organisaties zonder ’n cognitieve computer die functioneert als het menselijk brein. En dat biedt kansen voor de echte statistische kwaliteitsmanagers onder ons. Statistiek is immers de basis van kwaliteitsmanagement! “. De Q- of QESH-manager moet eerst bepalen of de data betrouwbaar zijn. En welke data voor wie relevant zijn. Naast analyseren moet hij vooral de data interpreteren en er betekenis aan geven.”

 

Minder of sneller documenteren?

“Bedrijven die meer wendbaar willen worden via zelfsturende teams, hebben wel een probleem. Om zo het hoofd te bieden aan de opkomst van de VUCA-omgeving zorgt voor druk op de QESH-managementsystemen: moet je nu juist minder of sneller vastleggen? Wat vandaag geldt is morgen alweer oud.” Cees schetst hoe de systemen zélf dus flexibel moeten worden. Met een snel aanpasbare structuur. En met ruimte voor die zelfsturende medewerkers. “Het gaat niet meer om het volgen van werkinstructies, maar om het nemen van de juiste beslissingen met oog voor de organisatiedoelen, klantwensen en wetten.”

 

Kwaliteitsmanager wordt coach

De vele ontwikkelingen vragen drie dingen van de Q(ESH)-manager. “Allereerst zal hij zich meer moeten richten op het leervermogen van de medewerker en daarmee van het bedrijf. Daarnaast op samenwerking. En tot slot op gedragsverandering, een lerende houding.” Wat dit in de praktijk betekent voor het werk van die manager? “Dat hij de medewerker en zijn team ondersteunt, coacht en traint. Hiervoor moet hij sociale vaardigheden leren. Denk aan inleven, nieuwsgierig en creatief zijn, goed communiceren en inspireren.”

 

Hoe groen bent u?

De ideale persoon is een ‘groene’ Q(ESH)-manager. Eentje die mensen en sociale verbanden centraal stelt. De veranderingen bieden deze Q(ESH)-manager trouwens ook andere uitdagingen: “Je hebt heel wat nieuwe kennis nodig voor de high level structure en de normen van het ISO-managementsysteem. Verdiep je daarom in organisatiekunde: van groepsprocessen en organisatiecultuur tot leiderschap en leerstijlen. En als je dan toch bezig bent: neem dan ook meteen de bedrijfskundige aspecten mee. Zoals strategie, context- en stakeholdersanalyse, risicomanagement en kennismanagement.” Wie zich dat allemaal eigen weet te maken, is bijna een wonderkind. Maar bovenal helpt deze kwaliteitsmanager 4.0 zijn organisatie dan met duurzaam succes het volgende tijdperk in.

Mogelijke stellingen:

1.         Verdwijnt door QESH 4.0 de rol van de kwaliteitsmanager?

            Zullen intelligente systemen de functie op termijn vervangen?

2.         Quality 4.0 is een utopie. Complexe IT projecten zijn gedoemd te mislukken.

            Als wij het al niet begrijpen, zullen IT systemen dat al helemaal niet kunnen.

3.         De toekomst van kwaliteit zit in mensen niet in systemen.

4.         Quality 4.0 maakt dat niemand straks meer kan overzien hoe IT systemen in elkaar

            grijpen. We zullen het zicht op de werkelijkheid kwijtraken.

5.         Zonder QESH 4.0 gaat ons werk verloren.

Agenda

KKT ALV - save-the-date! - 17 september 2024
Algemene Leden Vergadering
n.t.b.

Kennismaken?

Wilt u een keer kennismaken? Kom dan op onze volgende activiteit.

Aanmelden

Verslagen

Vind hier alle verslagen van diverse evenementen

Publicaties

Vind hier onze publicaties

Krul

Logo Stryker EU CDC Venlo
Logo Ubbink B.V.
Logo Voortman Consultancy
Logo Adequaatment
Logo ICP Group
Logo OKAM advies Kwaliteit Arbo Milieu
Logo Cloudmazing Software
Logo ASSET-CARE maintenance engineers
Logo kijk op kwaliteit
Logo Dijkstra Plastics BV HK-Plastics BV
Logo DCW
Logo TReNT Glasvezel
Logo Saxion Hogeschool
Logo Coster Consult
Logo 3T BV
Logo Symbol B.V.
Logo Micronit Microtechnologies
Logo Twente Safety Campus
Logo LOGICS B.V.
Logo Icologiq B.V.
Logo ROC van Twente
Logo NTS Norma Hengelo B.V.
Logo ZGT Ziekenhuisgroep Twente
Logo Adviesburo Witteveen
Logo Electromach B.V.
Logo Vernay Europa B.V.
Logo Siers Groep Oldenzaal B.V.
Logo Trioliet B.V.
Logo Minivalve International B.V.
Logo Wouter Witzel EuroValve B.V.
Logo Pentas Moulding B.V.
Logo Asito B.V.
Logo Twentse weg- en waterbouw BV
Logo Qamedo
Logo IPA Bedrijfsmanagement
Logo Fute Ensuring Your Future
Logo ATS Applied Tech Systems B.V.
Logo Twente Quality Centre - TQC
Logo Oranda Krupers