18-05-2017 Kringmiddag Koninklijke Gazelle NV


Gepubliceerd: 12-06-17

Op 18 mei 2017 was de KKT met een groep van circa 30 leden welkom bij Koninklijke Gazelle NV in Dieren. 2017 Is een bijzonder jaar voor Koninklijke Gazelle want men bestaat namelijk 125 jaar.

Bij Koninklijke Gazelle werken circa 350 medewerkers (waarvan deels met een brug naar de arbeidsmarkt) dag in dag uit aan de beste en meest innovatieve fietsen, waarmee Gazelle marktleider in Nederland is. Sinds 1996 is het bedrijf ISO 9001 gecertificeerd.

De middag werd geopend door de KKT dagvoorzitter Johan Zemansky die iedereen welkom heette op deze laatste bijeenkomst van het seizoen. Er zijn verder geen bijzonderheden vanuit het bestuur en daarom kan snel het woord naar Iwan-Erik Post, Kwaliteitsmanager bij Gazelle.

Na het voorstellen van zichzelf en het bedrijf, viel de aandacht op voor de kernwaarden van het bedrijf: ‘Passion to Perform’, ‘Trust to Act’, ‘Act Responsibly’ en ‘Make it Fun’. Deze waarden zijn door het hele bedrijf terug te zien.

Iwan-Erik geeft uitleg hoe hij zijn kwaliteitsfilosofie toegepast bij Gazelle en hoe ze hiermee goede resultaten bereikt hebben. Door het bereiden van eten te koppelen aan kwaliteitsissues maakt hij het verbeterproces voor iedereen begrijpelijk en krijgt hij de organisatie mee in zijn verhaal. Ook risicobeheersing heeft een prominente plaats in de processen van de organisatie. Hiervoor zijn quality engineers vanuit de kwaliteitsafdeling gestationeerd in de lijn.

Voor de opzet van de Systeemrisico beheersing zijn door alle afdelingen SWOT analyses uitgevoerd. Met milestones en deliverables wordt invulling gegeven om deze risico’s te beheersen.

Voor de toelichting op Produktierisico beheersing werd het stokje overgedragen aan Freek van den Berg. Hij ging in op het reactief en proactief beheersen van risico’s. Met instrumenten als Lean, MVO, 5S en Continu verbeteren wordt invulling gegeven aan de doelstelling ‘Excellence in flexible bike production’ waarbij de klant centraal staat. Communicatie met de medewerkers heeft hierbij steeds de aandacht. Resultaten op gebied van kwaliteit worden middels Kwaliteitsborden in de produktie gepubliceerd en diegene die een verbetermogelijkheid meldt krijgt persoonlijk terugkoppeling. Op deze wijze probeert de organisatie de medewerkers betrokken te houden.

Vervolgens volgde de rondleiding in het Innovation & Production Center, begeleidt door Iwan-Erik, Walter en Freek. Vooraf werd gevraagd om tijdens de rondleiding dingen die opvielen te noteren, zowel positief als ter verbetering. Na de rondleiding werden deze punten door Iwan-Erik met dank in ontvangst genomen: “materiaal om verder te verbeteren”.

Afsluiting van deze laatste bijeenkomst van het seizoen door Johan Zemansky die Koninklijke Gazelle, en in het bijzonder Iwan-Erik, Walter en Freek, hartelijk dankte voor de gastvrijheid.  We hebben genoten van een leerzame bijeenkomst in een prachtig bedrijf.

3T BV
Adequaatment
AfvalWater Techniek Twente B.V.
Asito B.V.
Audite Adviesbureau
Brink Climate Systems B.V.
Coster Consult
Dijkstra Plastics BV HK-Plastics BV
Electromach B.V.
Eurol Lubricants
Icologiq B.V.
ICP Group
IPA Bedrijfsmanagement
iSee iKnow B.V.
kijk op kwaliteit
Oranda Krupers
LOGICS B.V.
Micronit Microtechnologies
Minivalve International B.V.
Norma Hengelo B.V.
OKAM advies Kwaliteit Arbo Milieu
Ortageo Beheer
Pelders Maintenance Management Asset-care.nl
Pentas Moulding B.V.
PNO Consultants
Q-Consult Progress Partners
Qamedo
SIKA Nederland (Deventer en Utrecht)
smartFMEA
Stork IMM
STRAIGHT Human Support
Suzlon Energy Ltd. (Netherlands branch)
SWB Midden Twente
Symbol B.V.
TReNT Glasvezel
Trioliet B.V.
Twente Quality Centre - TQC
ROC van Twente
Twentse weg- en waterbouw BV
Ubbink B.V.
Vernay Europa B.V.
Voortman Consultancy
Adviesburo Witteveen
ZGT Ziekenhuisgroep Twente