14-03-2017 bedrijfsbezoek Electromach


Gepubliceerd: 13-05-17

Op 14 maart 2017 was de KKT met een groep van circa 25 leden welkom bij Electromach in Hengelo.

De middag werd geopend door de KKT dagvoorzitter Johan Zemansky die iedereen welkom heette en daarna snel het woord gaf aan Peter Boers van Electromach. Peter ging in op de structuur van Electromach dat dit jaar inmiddels 55 jaar bestaat. Hoewel Electromach tegenwoordig (sinds 1998) onderdeel is van Stahl (R. Stahl Technology Group) handelt het nog steeds onder de “brand-name” Electromach. De markt van Electromach mag volgens Peter best als een conservatieve markt beschouwd worden maar heeft al heel lang veel links met risico management.

 

Electromach biedt een totaalpakket aan hun klanten en presenteert zich als een “one-stop-shop”. Het bedrijf is vanaf de oprichting in 1962 tot 1968 een handelsmaatschappij geweest en richt zich sinds 25 jaar volledig op explosieveilige systemen (o.a. ATEX).

Electromach heeft enige jaren geleden een nieuw gebouw op Westermaat Campus in Hengelo betrokken. Het ontwerp van het gebouw is toegespitst op de processen van Electromach. Een essentieel deel van het proces is het verzorgen van de benodigde documentatie, deze documentatie is dan ook een zeer belangrijk onderdeel bij de overname van het systeem door de klant. Meer details over de uitleg van Peter Boers is te lezen in de presentatie: “Company profile (KKT’2016)”. Aan het einde van de presentatie draagt Peter Boers het woord over aan Christian Cameron, de Quality Manager van Electromach.

Christian legt uit dat de systemen die Electromach levert moeten voldoen aan diverse normen en eisen. Ook in deze business is het zo dat deze normen en eisen kunnen verschillen van land tot land en van continent tot continent. Op basis van de vooraanstaande positie heeft Electromach zitting in een aantal (IEC) norm-commisies.

Aan de hand van de bekende branddriehoek wordt uitgelegd dat voor explosies drie randvoorwaarden nodig zijn: brandstof, zuurstof en een ontstekingsbron. De aanpak van het voorkomen van explosiegevaar gaat in 3 stappen:

1: voorkom de vorming van een explosieve atmosfeer, als dat niet lukt:

2: voorkom een ontsteking en als het dan toch mis gaat,

3: verklein het effect.

Voor locaties waar toch een explosieve atmosfeer kan ontstaan wordt een zone indeling gehanteerd op basis van verschillende gevarenzones:

Zone 0/20:       Gebied waarin een explosief mengsel continue of langdurig aanwezig is (bijv. in een tankwagen),

Zone 1/21:       Gebied waarin een explosief mengsel soms aanwezig is (bijv. bij de aansluiting van een tankwagen), en

Zone 2/22:       Gebied rondom zone 1 zelden of kortstondig een explosief mengsel aanwezig kan zijn.

Binnen deze zones gelden specifieke regels, bijvoorbeeld voor het aanbrengen van elektrische apparatuur of verlichtingsbronnen. Deze moeten voor de desbetreffende gasgroep en temperatuurklasse van de zone geschikt zijn.

Hoewel het streven is dat dit niet gebeurt kunnen binnen schakelkasten ook explosieve mengsels voorkomen. Door een vonk tijdens schakelen kan hierdoor een explosie ontstaan. De drukvaste kasten van Electromach zijn dusdanig geconstrueerd dat de vrijkomende verbrandingsgassen via een daarvoor ontworpen labyrint worden afgevoerd zodat ze voldoende worden afgekoeld voordat de buitenkant van de kast bereikt wordt. Hierdoor vind er buiten de kast geen ontsteking plaats.

 

Andere manieren van beveiligen van de schakelkasten zijn het aanbrengen van een overdruk of het vullen van kasten (indien mogelijk) met zand of olie af een ingietmassa. Hierdoor kunnen er geen explosieve gassen in de behuizing komen.

De meeste producten die Electromach levert moeten door een keuringsinstantie gecertificeerd worden. Dit kan een type certificering of een raamcertificering zijn. zonder deze certificering mogen de producten niet op locatie geïnstalleerd/gebruikt worden.

Het ISO 9001 kwaliteitssysteem van Electromach valt onder het raamwerkcertificaat van Stahl AG waaronder ook alle andere dochterondernemingen vallen. Momenteel wordt gewerkt aan de omzetting naar de nieuwe ISO9001:2015. Verder is Electromach sinds 2001 gecertificeerd voor ATEX en sinds 2005 voor IECEx. Deze beide certificeringen verlangen extra eisen op het gebeid van explosieveiligheid zoals verantwoordelijkheden op het gebied van certificaten/certificering en het aanwijzen van een Ex-verantwoordelijk persoon. Ook zijn er extra eisen met betrekking tot bijvoorbeeld opleidingen, trainingen, kalibratie, leveranciersbeoordeling, identificatie en traceerbaarheid.

Meer details over de uitleg van Christian Cameron is te lezen in de presentatie: “Kwaliteit in de explosieveiligheid”.

Na de presentaties mochten we een kijkje nemen op de werkvloer. We begonnen op de afdeling waar de materialen binnen komen, wat tevens de expeditie afdeling is. Voor deze combinatie is juist gekozen omdat een deel van de producten geen bewerking hoeft te ondergaan maar direct worden doorgeleverd aan de klanten. Binnenkomende materialen worden minstens gekeurd op type en aantal waarbij speciale producten een gedetailleerdere keuring ondergaan.

In de productie is onder andere gekeken naar de kasten die gegoten uit aluminium of uit RVS gelast zijn. De kasten worden voor de bewerking op een waterdruk van 15,5 bar getest. Daarna wordt in grote nauwkeurigheid met CNC machines op deze kasten een pasvlak (labyrint) gefreesd en de klantspecifieke boringen aangebracht. Hierna worden alle kasten 100% nagemeten op schroefdraadtoleranties en vlakheden.

Electromach geeft de keuringsstatus van de producten aan met de kleur van de banden die om de producten worden gespannen, Zo geeft onder andere zwart afkeur aan en groen dat de producten nog gekeurd moeten worden. Verder wordt de traceerbaarheid door middel van barcodes geregeld.

Nadat we op alle werkplekken uitgebreide uitleg hadden gekregen gingen we terug naar de presentatieruimte. Daar is het formele deel van de middag, na het uitspreken van een dankwoord door de dagvoorzitter, besloten met het uitreiken van de traditionele hersenkraker. Voordat een ieder weer huiswaarts keerde hebben we onder het genot van enige versnaperingen nog na kunnen praten over de interessante en boeiende middag.

De presentiaties van deze middag vindt u hier:

Kwaliteit in de explosieveiligheid

Company profile (KKT’2016)

verslag: Jelle Winia

3T BV
Adequaatment
AfvalWater Techniek Twente B.V.
Asito B.V.
Audite Adviesbureau
Brink Climate Systems B.V.
Coster Consult
Dijkstra Plastics BV HK-Plastics BV
Electromach B.V.
Eurol Lubricants
Icologiq B.V.
ICP Group
IPA Bedrijfsmanagement
iSee iKnow B.V.
kijk op kwaliteit
Oranda Krupers
LOGICS B.V.
Micronit Microtechnologies
Minivalve International B.V.
Norma Hengelo B.V.
OKAM advies Kwaliteit Arbo Milieu
Ortageo Beheer
Pelders Maintenance Management Asset-care.nl
Pentas Moulding B.V.
PNO Consultants
Q-Consult Progress Partners
Qamedo
SIKA Nederland (Deventer en Utrecht)
smartFMEA
Stork IMM
STRAIGHT Human Support
Suzlon Energy Ltd. (Netherlands branch)
SWB Midden Twente
Symbol B.V.
TReNT Glasvezel
Trioliet B.V.
Twente Quality Centre - TQC
ROC van Twente
Twentse weg- en waterbouw BV
Ubbink B.V.
Vernay Europa B.V.
Voortman Consultancy
Adviesburo Witteveen
ZGT Ziekenhuisgroep Twente