Kees Ahaus ontvangt NNK-onderscheiding 2019


Volgens Berendsen krijgt Kees deze onderscheiding omdat zijn expertise het brede terrein van kwaliteitsmanagement, inclusief managementsystemen, lean management, procesverbetering, samenwerking in netwerken en waardegedreven zorg bestrijkt: “Deze prijs komt Kees Ahaus toe omdat hij bijzonder goed is in het verbinden van kwaliteit en gezondheidszorg tot de ware vorm van kwaliteitszorg, met aandacht voor de wetenschappelijke kant maar ook de menselijke kant van kwaliteit. Dit door niet alleen de nadruk te leggen op het belang van het sturen op uitkomsten voor de patiënt en de behandelaar, maar hier ook de goede praktijken voor te vinden. Dat heet ‘Waardegedreven zorg’ en in het Engels Value Based Health Care, waarbij de waarde voor de patiënt, dus het bereiken van een betere gezondheid of kwaliteit van leven, centraal staat.”

Van systeem naar mens

Berendsen stelt dat Kees heeft laten zien dat het kwaliteitsdenken fluïde is. Van een meer systeemgerichte benadering in het begin waar ISO 9000 centraal stond, naar een meer holistische benadering nu met daarin de mens centraal. Daarmee is een niet te stuiten omslag bereikt in het kwaliteitsdenken in de gezondheidszorg.

Kwantiteit en kwaliteit

Een andere verdienste van Kees is volgens Berendsen dat hij aandacht vraagt voor wat het principe van ‘Hoger volume = Betere resultaten’ betekent voor de organisatie van zorg. Dat sluit aan bij onderzoek waaruit is gebleken dat daar waar een behandeling of operatie vaak wordt uitgevoerd, de hoogste kwaliteit van zorg wordt geleverd. Kwantiteit betekent dus ook kwaliteit; kwaliteit bereikt door standaardisatie en door de ervaring die men opbouwt. Zijn onderzoek gaat nu over hoe die zorg kan worden georganiseerd in netwerken.

Promovendi en karakter

Berendsen wijst ook op de bijdrage van Kees aan het begeleiden van promovendi. Eerder nog deze week kreeg een van zijn promovendi, Bart Noort, op het EHMA-congres de Karolinska Medical Management Centre / EHMA  Research Award, een proefschriftprijs, uitgereikt. Tot slot roemt Berendsen ook het karakter van Kees: “De laureaat is een prettig en integer mens, die ethiek, moraliteit en maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel heeft staan. En die bij verandering vanuit een harmoniemodel werkt, omdat veranderingen dan pas echt beklijven.”

Oploopje

Vanzelfsprekend is ESHPM in het algemeen en decaan Hans Severens in het bijzonder, trots op Kees. Daarom werd op vrijdag 21 juni een oploopje georganiseerd. Hans vroeg Kees tijdens deze bijeenkomst om een eerste reactie en een toelichting op het winnen van de NNK-onderscheiding. En als vanzelfsprekend waren er bloemen voor Kees!

Terug

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo