14-05-2019 Kringmiddag Tubantia


Martha geeft uitleg over hoe de krant tot stand komt en hoe de krant te maken heeft met een transitie van de traditionele papieren krant naar het verspreiden van nieuws via andere kanalen.  

Martha benadrukt dat Tubantia echt een regionale krant is. Als enige regionale krant beginnen zij daarom de krant altijd eerst met het regionale nieuws en daarna pas het nieuws uit de rest van Nederland & de wereld.  Die wens om een regionale krant te zijn uit zich ook in het credo van de krant: Hart voor de regio, oog voor de wereld.

Een paar cijfers

De Twentsche Courant, in 1997 samengegaan met Dagblad Tubantia, werd voor het eerst gedrukt in 1844. De krant viert dit jaar dus het  175 jarig bestaan.  De krant heeft 90.000 abonnementen op de papieren krant.  Daarnaast maken 175.000 mensen gebruik van de Tubantia app. Dat maakt de krant net zo groot als Trouw en 2x zo groot als Het Parool. 

Sinds 2015 is Tubantia onderdeel van De Persgroep, uitgever van onder het AD, Trouw en De Volkskrant. In de praktijk betekent dit dat de katernen Binnenland en Wereld door het AD worden opgemaakt, het regionale nieuws wordt door Tubantia zelf opgemaakt. Regionale sportnieuws wordt eveneens door Tubantia verzorgd en wordt aangevuld met artikelen van het AD.

In 2015 heeft Tubantia de hoogste Nederlandse prijs voor onderzoeksjournalistiek, De Tegel, gewonnen. Deze prijs hebben ze ontvangen voor een reeks artikelen over de gang van zaken bij FC  Twente. Het komt zelden voor dat een regionale krant deze prijs wint. Ondanks dat ze als regionale krant afhankelijk zijn van bronnen zijn ze toch onafhankelijk gebleven tijdens deze onderzoeksartikelen.  Dat viel niet altijd goed en hebben de journalisten ook te maken gehad met bedreigingen. Dit heeft ze echter niet belet om deze artikelen te schrijven en daarmee een slechte bedrijfsvoering bloot te leggen.

Daarmee is gelijk ook de link gelegd naar werkplezier. Want, hoe hou je werkplezier als je tijdens je werk bedreigd wordt.  Een nieuwsredactie heeft verschillende rollen. Het gaat om nieuws brengen, onderzoeken van mogelijke misstanden, verklaren en verhelderen van nieuws.

Het onderzoeken van eventuele misstanden is wat een nieuwsredactie moet doen. Dat betekent het volgen van een onderwerp, dossierkennis opbouwen en het onderwerp regelmatig agenderen om voortgang te houden.

Een goede editie van de krant brengt een mix van onderzoek, uitleg en een mooi menselijk verhaal. Soms is die mix er maar ten dele. De deadline voor het aanleveren van de krant bij de drukker is ongeveer 22.45 uur. De reden hiervoor is dat de Tubantia als eerste wordt gedrukt bij de drukkers in Best en Amsterdam vanwege de afstand die de krant nog  moet afleggen na het drukken.

Transitie

Nieuws is onderhevig geweest aan grote veranderingen. De krant wordt niet meer alleen tijdens kantooruren gemaakt, het nieuws gaat 24 uur per dag door. En niet alleen in gedrukte vorm maar ook via audio en beeld. Daar waar abonnementen in print afnemen is het de bedoeling om deze online weer terug te winnen.  Daarbij wordt gekeken naar hoe digitale content goed verkocht kan worden.

Naast de gedrukte krant wordt nieuws ook verspreid via de website en via de Tubantia app.  Binnen de app is ruimte voor video’s en vlog’s waardoor nieuws in meer vormen verspreid worden.  Met een gemiddelde leeftijd van 49 jaar gaat die transitie niet voor iedereen even makkelijk. Door jongere collega’s aan de oudere collega’s te koppelen ontstaan mooie samenwerkingen en wordt de transitie makkelijker zonder dat verlies van werkplezier ontstaat.

Het gelukkigst wordt een nieuwsredactie wanneer ze ultiem creatief actueel nieuws kan brengen. Je maakt iets wat je echt bedacht hebt en daar doe je het voor.  Aan de ene zijde van de redactie heb je de in-kant, de mensen die artikelen produceren. Aan de andere kant zit de uit-kant die alle input zo goed mogelijk presenteren. Dan kan het voorkomen dat het anders gepresenteerd wordt dan het bedoeld is.  Soms wordt een artikel niet gepubliceerd omdat de actualiteit voor gaat. Dan schuift het artikel door of vervalt uiteindelijk in zijn geheel. Dat zijn afwegingen die elke dag gemaakt worden.

Na de uitleg en beantwoording neemt Martha ons mee voor een redactie voor een rondleiding. Daar laten diverse mensen op de redactie zien hoe zij invulling geven aan het tot stand brengen van het nieuws. De rondleiding werd afgesloten met een gezellig borrel.

 

 

 

Terug

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo