Chemie tussen mensen is leidend


Zakenvrouw worden is leuk om je bedrijf te presenteren. Het geeft je een uitgelezen kans om je bedrijf goed op de kaart te zetten. Maar het had ook een duidelijk positieve kant voor mijzelf. Het heeft bijgedragen aan mijn eigen ontwikkeling.

‘Nadat ik tot zakenvrouw van het jaar werd verkozen, werd mijn mening over van alles en nog wat gevraagd. Dat zette mij behoorlijk aan het denken. Door deze vragen werd ik min of meer gedwongen om nog beter na te denken over de maatschappelijke vraagstukken waar ik al een mening over had, maar ook vraagstukken waar ik tot dat moment nog geen mening over had. Het gevolg is dat je het nieuws en artikelen anders gaat lezen. Het wekt ook interesses voor andere onderwerpen dan voor de uitreiking. Kortom je gaat jezelf daarna pas echt leren kennen. In die zin was de prijs een enorme stimulans voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Alle vragen en discussies zijn achteraf te beschouwen als een soort auditering maar dan door je eigen omgeving. Het levert je meer inzicht en diepgang op. Daarnaast verbreedt het je blik’.

‘In de jaren erna heb ik het management team professioneler kunnen invullen zodat ik mijn handen vrij kreeg om de blik naar buiten te richten. Wat resulteerde in meer afstand tot de werkvloer en een meer holistisch beeld op de bedrijfsvoering’.

‘Tegen het einde van de crisis werd het duidelijk dat weer meer sturing aan de interne organisatie moest worden gegeven. Of zoals een mede ondernemer het ooit zei: “Misschien wordt het weer eens tijd om terug te gaan naar het bedrijf"’.

Al voor de nominatie voor Zakenvrouw 2010, had Koninklijke Van Wijhe Verf vier thema's: Duurzaamheid, Maakindustrie, Familiebedrijf en Innovatie. Deze "hobby's", zoals Marlies ze noemt, zijn nu verder vertaald naar de interne organisatie.

‘In het kader van duurzaamheid bijv. ondersteunen wij de opleiding van jonge natuurbeschermers in bedreigde gebieden in de wereld. (Zie: https://www.burgerszoo.nl/steun-de-natuur/future-for-nature/).’

Sinds mijn oriëntatie naar het bedrijf ben ik anders gaan sturen. In het kader van groene leiderschapsontwikkeling wou ik in 2012 één  jonge medewerker mee laten doen met een leadership challenge (zie https://en.wikipedia.org/wiki/The_Leadership_Challenge). Jonge professionals mochten eerst bij ons intern de uitdaging met elkaar aangaan en te pitchen waarom hij/zij de juiste persoon zou zijn om deel te nemen, waarna één jonge professional uitgekozen zou worden voor afvaardiging. We hadden drie aanmeldingen. De wedstrijd werd zo inspirerend dat wij besloten alle drie met de Nudge Leaderships Challenge (een pressure cooker van 3 dagen) mee te laten doen waar 120 personen van meerdere nationaliteiten aan mee deden. Voorwaarde was dat ze zich daarna intern zouden inzetten als katalysator voor duurzaamheid en mijn “Green Team” zouden vormen. Zo is bij een van de interne duurzaamheidswedstrijden van Koninklijke Van Wijhe Verf  Jan-Peter Balkenende aanwezig geweest in de Jury.

‘Vanaf dit jaar organiseren wij binnen het bedrijf iedere 6 weken met een man of 10 de zogenaamde“Lunchroom Green Marlies”. Tijdens deze bespreking hebben wij het over SDG's ( Sustainable Development Goals, zie ook: http://www.sdgnederland.nl/). Maar eigenlijk zijn wij op een heel prettige manier bezig met het ontwikkelen van onze medewerkers, zodat ze zelf met ideeën en initiatieven gaan komen. Als management faciliteer je op deze manier een duurzaamheidsproces. Het wordt  niet meer directief opgelegd’.

Van Wijhe Verf is een familiebedrijf met inmiddels de 4degeneratie aan het roer. In 2016 vierden zij het honderdjarig bestaan. Toen hebben Marlies en haar zus in het geheim een groot feest georganiseerd voor eigen medewerkers en relaties. Iedereen was verrast. Naast dat het mooi was om zelf zoiets te organiseren, merkt Marlies ook dat de medewerkers nog steeds trots zijn dat zij als bedrijf in staat zijn geweest om er zo’n groot feest van te maken.

Terugkomend op de reden van het interview nl. Wat betekent het vrouw-zijn als leider?

Marlies houdt zich daar niet zo heel erg mee bezig. Wat ze hoort is dat vrouwen een bredere blik op veel zaken hebben. Dat kan ze wel plaatsen. Maar verder heeft ze moeite met het onderscheid. Bijv. het instellen van quota om meer vrouwen op hoge posities te krijgen, vindt ze geen goed plan. Ook zij heeft regelmatig vacatures waarop vrouwen uitdrukkelijk worden uitgenodigd, maar ontvangt vervolgens dan alleen mannelijke sollicitanten. Tsja, dan wordt het lastig. Het is een onderdeel van de Nederlandse cultuur. In Nederland vallen vrouwen nog vrouwen af als die niet voor het gezin maar voor een carrière kiezen. Per land verschilt dat enorm. Wat bijvoorbeeld opviel toen zij als exportmanager met Braziliaanse inkopers te maken had, was dat dit allemaal vrouwen waren. Het kan dus wel. Maar verder heeft zij geen problemen met bijvoorbeeld Arabische landen waar alleen zaken gedaan worden tussen mannen. Het zij zo. Chemie tussen mensen is belangrijker dan de sekse. Het is wel leuker als meer vrouwen durven op te staan. 

Van Wijhe doet ook mee aan de zogenaamde "girls-day" waarbij alleen de meisjes van groep 8 uitgenodigd worden voor een bedrijfsbezoek, met als doel hun meer te interesseren voor o.a. techniek. Maar ook om hun blik te verruimen voor hun toekomst. (meer info over girlsday: https://www.vhto.nl/projecten/girlsday/) . Onderdeel daarvan is een meet & greet met een CEO. Dan is het natuurlijk extra leuk als die CEO een vrouw blijkt te zijn, zoals in het geval van Marlies. Het is niet de bedoeling om elk meisje te laten kiezen voor een beta opleiding, maar het is wel een doel om ze bewust te maken van de mogelijkheden die er zijn. Marlies vindt het fijn om zo mee te kunnen werken aan het verruimen van de horizon van de meisjes en zo het klimaat voor vrouwen te verbeteren

Persoonlijk heeft ze in het begin van haar management carrière nog wel gemerkt dat niet alle mannen met een vrouwelijke manager overweg kunnen. Dit varieerde van geen opdracht aannemen tot "ja" zeggen maar "nee" doen. In het begin was dat lastig om mee om te gaan, maar later is daar ferm tegen opgetreden. Nu ervaart ze dat niet meer als een probleem.

Na enig aandringen heeft ze zich wel laten overhalen om in de database met topvrouwen van het VNO-NCW in te schrijven. Oorspronkelijk had ze niet zoveel met dit idee, maar inmiddels is ze positief gestemd. Het draagt bij aan een betere acceptatie van vrouwen en je komt weer in een speciaal netwerkje terecht met gelijkgestemden. 

Dan toch nog iets over kwaliteit. 
Van Wijhe Verf is onlangs gecertificeerd voor de nieuwe ISO 9001:2015. Marlies onderschrijft dat voortdurend aandacht geven aan duurzaamheid, kwaliteit, continue verbeteren, etc. noodzakelijk is om de organisatie vooruit te helpen. Zonder aandacht zakt dit na verloop van tijd weer weg. Dat de betrokkenheid van het management dan ook nadrukkelijker in de nieuwe norm wordt behandeld, is dan ook volkomen terecht, vindt Marlies. Hoe logisch een beleid of kernwaarde van een organisatie ook lijkt, het blijft noodzakelijk dat dit telkens weer wordt uitgedragen. Zowel in woord als in daad. Dat is een belangrijke taak van een CEO en het management. Als je dat niet doet, devalueert de waarde van een beleid. Mensen worden sceptisch, verliezen de overtuiging van het belang en het beleid reduceert zich tot holle frasen. Om dat te voorkomen moet het management continu aandacht aan het beleid en de uitgangspunten die daar ten grondslag aan liggen blijven geven. En wel op zo’n manier dat de boodschap overkomt. Dus niet door continu dezelfde slogan te blijven herhalen, maar het telkens weer toe te passen op de praktische situatie van dat moment en in bewoordingen die daarop aansluiten.

Wouter van der Zee & Jeroen Voortman

Wijzonol 1

 

<  Terug
Logo Q-Consult Progress Partners
Logo Ubbink B.V.
Logo Voortman Consultancy
Logo SIKA Nederland (Deventer en Utrecht)
Logo iSee iKnow B.V.
Logo Adequaatment
Logo ICP Group
Logo OKAM advies Kwaliteit Arbo Milieu
Logo AfvalWater Techniek Twente B.V.
Logo Pelders Maintenance Management Asset-care.nl
Logo kijk op kwaliteit
Logo Dijkstra Plastics BV HK-Plastics BV
Logo IPA Bedrijfsmanagement
Logo TReNT Glasvezel
Logo Coster Consult
Logo 3T BV
Logo Symbol B.V.
Logo Micronit Microtechnologies
Logo Audite Adviesbureau
Logo LOGICS B.V.
Logo Icologiq B.V.
Logo Norma Hengelo B.V.
Logo ROC van Twente
Logo ZGT Ziekenhuisgroep Twente
Logo SWB Midden Twente
Logo Adviesburo Witteveen
Logo Electromach B.V.
Logo Vernay Europa B.V.
Logo Trioliet B.V.
Logo Minivalve International B.V.
Logo Twentse weg- en waterbouw BV
Logo Pentas Moulding B.V.
Logo Ortageo Beheer
Logo Asito B.V.
Logo smartFMEA
Logo Qamedo
Logo STRAIGHT Human Support
Logo ATS Applied Tech Systems B.V.
Logo Brink Climate Systems B.V.
Logo Twente Quality Centre - TQC
Logo Oranda Krupers