Kwaliteitskunde 2 (KK2)


Voor wie: 

Middenkader, afdelingschefs, medewerkers van laboratoria, ontwerpafdelingen, inkoop, verkoop, werkvoorbereiding, productie, keuring- en kwaliteitsdienst.

Doel:

Het doel van deze cursus is om je kennis en inzicht te geven welke aspecten bij het beheersen van de bedrijfsprocessen van belang zijn. Verder het gebruik van methoden om deze aspecten te analyseren en te gebruiken om de beheersing van de processen te verbeteren.

Cursusinhoud: 

De cursusinhoud is gebaseerd op de laatste ontwikkelingen en opgebouwd uit modules, te weten:

  • Kwaliteitszorg: met de onderwerpen, “wat is kwaliteit?”, definitie en doelstelling integrale kwaliteitszorg, kwaliteitszorg en bedrijfsorganisatie, kwaliteitsbeheersingssystemen volgens de NEN-ISO 9000 serie, kwaliteitshandboek en procedures, productaansprakelijkheid, CE merk en kwaliteitskosten.
  • Kwaliteitsanalyse en procesbeheersing: met de onderwerpen, kwaliteitsbeheersing, procesbeheersing en de “ 7 tools” voor kwaliteitsanalyse.
  • Statistische procesbeheersing: met o.a. inleiding en begrippen, processtudie, attributieve en variabele procesbeheersing bij serieproductie, en toepassen van SPC software.
  • Risico –analyse: het toepassen van de FMEA techniek voor het in kaart brengen en beoordelen van procesgebonden risico ’s en op basis daarvan mogelijke preventieve maatregelen definiëren.

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke eindtoets. Voor het onderdeel SPC is een wiskundekennis op minimaal mbo–niveau gewenst .
De cursus wordt zowel “in-company” als volgens open inschrijving gegeven.

Cursusduur : 13 wekelijkse lesavonden
Afronding : 1 examenavond + getuigschrift
Aanvang : wordt per cursus bepaald
Plaats : afhankelijk van de aanmeldingen
Kosten : op aanvraag

 

Agenda

Er zijn nog geen activiteiten gepland!

Kennismaken?

Wilt u een keer kennismaken? Kom dan op onze volgende activiteit.
 

Aanmelden

Verslagen

Vind hier alle verslagen van diverse evenementen

Publicaties

Vind hier onze publicaties

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo