22-11-2018 Opra Turbines


De oprichter Jan Mowill is in 1991 in Hengelo begonnen met de ontwikkeling van de radiale gasturbine. De ontwikkeling van de turbine heeft 14 jaar geduurd. De eerste machine werd verkocht aan het Russische bedrijf Lukoil en daarna is de groei gekomen. Door de overname van OPRA door het Chinese bedrijf Dalian Energas Group kwam ook de Chinese markt ter beschikking en nam de groei sterk toe. Er zijn nu totaal 140 machines verkocht die samen zo’n 2 miljoen draaiuren hebben gemaakt. De eerste machine, waarvan wij de rotor op onze rondleiding hebben gezien heeft 58.000 uren op vervuild gas gedraaid voordat er onderhoud nodig was.  

De OPRA gasturbine past goed in een wereld die een energie transitie wil, weg van de fossiele brandstoffen naar een schonere wereld. In veel landen wordt de verbranding van gassen gezien als de tussenoplossing.  De OPRA turbine levert met zijn elektrische output een rendement van 30% maar als de hete uitlaatgassen van 575 graden ook nuttig gebruikt kunnen worden gaat het rendement naar boven de 90% 

De OPRA gasturbines worden met name toegepast in: 

1. De olie en gasindustrie 

2. Commerciele Warmte Kracht toepassingen 

3. Afval verbranding 

4. Op schepen (nieuw) 

Meer informatie over de OPRA gasturbine kan worden gevonden op:  www.opraturbines.com/gas-turbine/

OPRA laat alle onderdelen door derden maken en doet zelf de integratie en het testen. 

Monique Kollenhof, manager HSEQ[1], geeft binnen de context van kwaliteit en organisatie een haast nog enthousiaster verhaal over de medewerkers van OPRA.  

De taak van de HSEQ manager is zorgdragen voor de mens in de organisatie zowel op als buiten de locatie. Met de zorg voor de mens start de kwaliteit. Kwaliteit start bij jezelf. 

De missie en visie van OPRA start met de volgende waarden: 

  • Excellence, delivering of world class quality and reliability of products 
  • Customer focus, everything starts and ends with customer 
  • Pride and Ownership or being proud and taking responsibility 
  • Team spirit, together we are better 
  • Innovation, designing beyond imagination 

En Monique Kollenhof straalt dit uit. OPRA is een trots bedrijf dat medewerkers weet te binden. Het bedrijf heeft 75 medewerkers vast in dienst. Het bedrijf is internationaal georiënteerd, heeft twintig nationaliteiten aan boord en de voertaal is Engels.

De accountibility wordt zo laag mogelijk in de organisatie gelegd.  Er zijn zachte KPI’s die betrekking hebben op Employee Satisfaction en Customer Satisfaction en harde KPI’s als aantal engineering change requests en non conformance reports. 

Buiten een emotionele binding gebaseerd op de cultuur en waarden van het bedrijf voert OPRA ook een strategisch beleid om medewerkers aan zich te binden door onder meer: 

  • De juiste persoon op de juiste plek ;
  • Een persoonlijk ontwikkelingsplan ;
  • Het rouleren van medewerkers ;
  • OPRA Academy met research projecten in samenwerking met wetenschappelijke instituten en industriële partners ;
  • OPRA doet wat met de feedback van de werkvloer. 

Ale processen binnen OPRA hebben een eigenaar en deze eigenaar mag een proces veranderen. De medewerkers is geleerd in SIPOC[2]modellen te denken en te modelleren. Daarnaast wordt gedacht in risico’s en zal een proces niet zomaar gestart worden. Men werkt aan een structurele implementatie van Risk Assessment en is hier al ver mee gevorderd. 

In de hal werden we ontvangen door de Chief Engineer. In de hel verlichte, zeer schone, productiehal waren een aantal stations te zien waarop telkens een enkele machine geheel wordt samengebouwd. Zo zagen we machines in verschillende stadia van afbouw. Naast de assemblagehal lag het magazijn met alle delen voor de samenbouw. Vroeger was dit magazijn redelijk chaotisch maar nu, in dit nieuwe gebouw, was alles ordentelijk geordend en ingebed in een goed gedefinieerd logistiek proces. 

De technische systemen, dus de turbine, generator en rookgas afvoer worden gebouwd in 20 ft containers. De afmetingen zijn niet helemaal standaard want dat zou teveel wijzigingen met zich mee brengen. De containers kunnen zowel van onderdruk als overdruk worden voorzien. Binnen stond een testopstelling van R&D, een speciale machine voor een solar plant die moet gaan werken met voorverwarmde lucht en daarmee bij aanwezigheid van zonlicht minder brandstof gebruikt. Buiten konden we een ander compleet technisch systeem zien dat bestond uit een paar gekoppelde containers.

We hadden geluk dat we ook nog een kijkje mochten nemen in de testruimte voor de gasturbine. De machine in test lag even stil omdat de operators iets aan de software wilden wijzigen. Iedere turbine wordt grondig getest voordat hij in een systeem wordt ingebouwd. Dit betekent dus dat deze ruimte een geweldige gastoevoer moet hebben! OPRA doet ook mee aan “Industry 4.0”. De machines zitten vol met sensoren die via het internet zeer veel data doorgeven naar de engineers in Hengelo. 

Na afloop van de rondleiding konden we napraten bij een drankje en een hapje. Het inkijkje dat we mochten krijgen in dit bijzondere high tech bedrijf is zeer op prijs gesteld. OPRA bedankt. 

 

Rob Reefman

 

[1]HSEQ staat voor Health, Safety,Environment,Quality 

[2]SIPOC staat voor Supplier, Input, Proces, Output, Customer. Ieder proces heeft een interne of externe leverancier die input levert voor het proces. Het resultaat van het proces wordt geleverd aan een interne of externe klant. ​

 

 

 

3T BV
Adequaatment
AfvalWater Techniek Twente B.V.
Asito B.V.
Audite Adviesbureau
Brink Climate Systems B.V.
Coster Consult
Dijkstra Plastics BV HK-Plastics BV
Electromach B.V.
Eurol Lubricants
Icologiq B.V.
ICP Group
IPA Bedrijfsmanagement
iSee iKnow B.V.
kijk op kwaliteit
Oranda Krupers
LOGICS B.V.
Micronit Microtechnologies
Minivalve International B.V.
Norma Hengelo B.V.
OKAM advies Kwaliteit Arbo Milieu
Ortageo Beheer
Pelders Maintenance Management Asset-care.nl
Pentas Moulding B.V.
PNO Consultants
Q-Consult Progress Partners
Qamedo
SIKA Nederland (Deventer en Utrecht)
smartFMEA
Stork IMM
STRAIGHT Human Support
Suzlon Energy Ltd. (Netherlands branch)
SWB Midden Twente
Symbol B.V.
TReNT Glasvezel
Trioliet B.V.
Twente Quality Centre - TQC
ROC van Twente
Twentse weg- en waterbouw BV
Ubbink B.V.
Vernay Europa B.V.
Voortman Consultancy
Adviesburo Witteveen
ZGT Ziekenhuisgroep Twente