07-02-2019 Bezoekverslag CT Stork College Hengelo


Na deze introductie wordt de groep in tweeën gesplitst en door Patrick en Astrid rondgeleid door de school. 

Binnen deze VMBO school kan de leerling kan kiezen uit vijf profielen, te weten:CT Stork College 3

-          Bouwen, wonen & interieur;

-          Produceren, installeren & energie;

-          Zorg & welzijn;

-          Economie & onderneming;

-          Dienstverlening- en Producten (Alleen voor TGL niveau).

De opleidingen worden gegeven op 3 niveaus:

-          Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL);

-          Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL);

-          Theoretisch en Gemengde Leerweg (TGL)

Tijdens de rondleiding hebben we aan verschillende praktijklokalen een bezoek gebracht, te starten met het verzorgingslokaal. Hier wordt aandacht besteed aan verschillende facetten van zorg zoals uiterlijke verzorging maar ook het verzorgen van hulpbehoevende mensen in een zorginstelling.

In de keuken kregen we uitleg over het restaurant dat eens per week open is voor 65 plussers. Een klas bereidt het hele menu voor en verdeelt de taken onderling om de lunch te verzorgen. Het is mooi om te zien hoe de leerlingen heel zorgzaam en vriendelijk zijn naar hun oudere gasten. De gasten wordt een maaltijd geserveerd waarbij het soms ook voorkomt dat het niet helemaal naar wens verloopt maar dat hoort bij het leerproces. Het restaurant is erg populair en kent inmiddels zelfs een wachtlijst. 

CT stork college 2Het bezoek aan het technieklokaal, met de herkenbare geur van olie, bracht bij een flink aantal KKT leden een glimlach op het gezicht. In het houtbewerkingslokaal waren voorbeelden te zien van houten krukjes die door de leerlingen gemaakt zijn.

Zowel in de lokalen als in het gebouw is ruimte beschikbaar voor de leerling om zijn spullen veilig op te bergen in kluisjes of in speciale vakken waar bijvoorbeeld telefoons weggelegd kunnen worden tijdens de les. Mobiele telefonie brengt een risico met zich mee voor zowel de leerling als de docent. Dat vraagt om veel aandacht en bewustzijn om dit op een praktische manier vorm te geven.

Op deze locatie krijgen 1100 leerlingen onderwijs. Om dat in goede banen te leiden is gekozen voor verschillende begintijden en pauzetijden tussen de onderbouw en bovenbouw. De onderbouw heeft ook zijn eigen in- en uitgang en krijgt les in een ander deel in het gebouw. 

Het C.T. Stork College wil een betrokken school zijn. Dat begint al bij de ingang waar de docenten de leerling elke ochtend welkom heet. Daarnaast heeft elke klas met leerlingen een mentor die gedurende het schooljaar het aanspreekpunt is voor de leerling en zijn ouders.  Direct vanaf het 1e leerjaar komt ook de LOB om de hoek kijken. Zij helpen bij de Loopbaan Ontwikkeling & Begeleiding zodat de leerling gericht zijn opleiding kan vervolgen.

Na de rondleiding geeft Patrick uitleg over hoe de ontwikkeling van de school gaat worden in de komende jaren.  Hij is bezig met een Master Cultuur en zal dit toepassen in zijn rol als projectleider.

Het C.T. Stork College is samengevoegd uit  drie bestaande scholen. Daar is een lange aanloopperiode aan vooraf gegaan waarin o.a. een keuze met betrekking tot de gewenste onderwijsmethode gemaakt werd. Het fysiek samenvoegen wil niet zeggen dat iedereen direct de neus dezelfde kant op heeft staan. Daarvoor is een projectgroep samengesteld waarin collega’s uit alle disciplines zitting hebben.

In dit verandertraject wordt invulling gegeven aan CAT: communicatie, aandacht & trots. Veel daarvan hangt samen met de CT Stork 4veranderstrategie van Boonstra waar het draait om motivatie, leren & dialoog. Met andere woorden, durven leren van elkaar.

Omdat dit proces nog in volle gang is, heeft de Onderwijsinspectie een periode van 2 jaar toegestaan om alles in de basis goed vorm te geven. Daarna zal het reguliere onderzoekkader weer opgepakt worden waarbij de school getoetst wordt in vijf onderzoeksvelden.

‘De werkdruk in het onderwijs is hoog. Wanneer ben je dan tevreden?’ is de vraag van een van de deelnemers. Patrick geeft aan dat wat je met plezier doet, makkelijker gaat. Werkplezier is dan ook heel belangrijk om dit werk goed te kunnen doen.

De voorzitter bedankt Patrick en Astrid voor het kijkje in de keuken van deze mooie nieuwe school. Na dit dankwoord volgt een afsluitende borrel.

 

3T BV
Adequaatment
ALMI Smart Machining
Asito B.V.
Audite Adviesbureau
Brink Climate Systems B.V.
Coster Consult
Dijkstra Plastics BV HK-Plastics BV
Electromach B.V.
Eurol Lubricants
ICP Group
IPA Bedrijfsmanagement
iSee iKnow B.V.
kijk op kwaliteit
Oranda Krupers
LOGICS B.V.
Micronit Microtechnologies
Minivalve International B.V.
Norma Hengelo B.V.
Odink en Koenderink
OKAM advies Kwaliteit Arbo Milieu
Ortageo Beheer
Pelders Maintenance Management Asset-care.nl
Pentas Moulding B.V.
PNO Consultants
Q-Consult Progress Partners
Qamedo
SIKA Nederland (Deventer en Utrecht)
smartFMEA
Stork IMM
STRAIGHT Human Support
Suzlon Energy Ltd. (Netherlands branch)
SWB Midden Twente
Symbol B.V.
TReNT Glasvezel
Trioliet B.V.
Twente Quality Centre - TQC
ROC van Twente
Twentse weg- en waterbouw BV
Ubbink B.V.
Vernay Europa B.V.
Voortman Consultancy
Adviesburo Witteveen
ZGT Ziekenhuisgroep Twente