05-04-2018 College Tour Desso Waalwijk


Desso produceert tapijttegels. Sinds 2015 is Desso onderdeel van het Franse Tarkett. Tarkett is het derde vloerbedekkingsbedrijf ter wereld. Enkele kengetallen: omzet 2,7 miljard EUR; 34 locaties; 12.500 medewerkers.

Innovatie stoelt op drie pijlers: creativiteit, functionaliteit en cradle to cradle.

Tijdens een presentatie toont Desso 5 criteria van cradle to cradle:

1. material health: natuurlijke grondstoffen en bannen van gevaarlijke stoffen

2. renewable energy

3. social fairness: dit betreft medewerkers, leveranciers en omgeving

4. material revitalisation: hergebruik

5. water stewardship

Cradle to cradle onderscheidt een biologische cyclus en een technische cyclus en streeft ernaar om deze cycli te verenigen. De biologische cyclus herhaalt zich eigenlijk van nature en heeft daarom de voorkeur boven de technische cyclus.

Voor de biologische cyclus heeft Desso het gebruik van allerlei natuurlijke materialen (hennep, etc) geprobeerd toe te passen. Dit bleek om meerdere redenen onhaalbaar, denk hierbij aan een veel te lage levensduur van het tapijt, gebruik van ongewenste chemicaliën en veel energy om het materiaal enigszins geschikt te maken voor gebruik in tapijt.

Een eerste stap in cradle to cradle is het bannen van gevaarlijke stoffen. Desso laat de gebruikte grondstoffen analyseren. Over de jaren heeft Desso gevaarlijke stoffen uit gefaseerd.

Een ander stap is het gebruik van grondstoffen die eenvoudig hergebruikt kunnen worden. De garens zijn voor het overgrote deel polyamide 6 garens die prima hergebruikt kunnen worden. De rug is van oudsher gebaseerd op een mengsel van bitumen en kalk. Desso gebruikt kalk die vrijkomt bij de zuivering van water. (De ontkalking van water heeft bij het waterleidingbedrijf ook een innovatieslag gemaakt. Eerder werd het water namelijk met zand ontkalkt waardoor een residu van kalk en zand ontstond die niet bruikbaar was) Voor bitumen heeft Desso een alternatief ontwikkeld gebaseerd op polyolefine. Deze EcoBase rug bevat geen gevaarlijke stoffen, is geschikt voor hergebruik en is goud-gecertificeerd. In 2020 gaat Desso alleen nog deze EcoBase rug gebruiken.

Desso neemt oude tapijten terug. Hierbij is het belangrijk om de logistiek rond de terugname te faciliteren. Zo stelt Desso zogenaamde roller docks beschikbaar waarop het afgedankte tapijt na verwijdering zonder ompakken rechtstreeks de vrachtauto in kan. Dit idee werkt zo goed dat het nu ook voor aan aanlevering van nieuwe tegels wordt toegepast.

Het teruggenomen tapijt wordt gescheiden in garens en rug. De garens gaan terug naar de leverancier voor hergebruik. De bitumen rug is bruikbaar als grondstof voor dakbedekking en wegenbouw. De kalk is bruikbaar als brandstof in de cementindustrie. In haar eigen productieproces gebruikt Desso de polyolefine in de EcoBase rug opnieuw.

Naast innovaties in het proces zijn producten ook verbeterd. Zo is er en een variant Airmaster ontwikkeld. Deze vangt fijnstof (2.5 – 10 micrometer) op en helpt zo de lucht schoon te houden. Een proef heeft laten zien dat de lucht boven dit tapijt minder fijnstof bevat dan lucht boven harde vloeren zoals laminaat. De Luminous producten kunnen pictogrammen en teksten van onderaf zichtbaar maken op het tapijt. Verder maakt Desso tapijttegels met extra geluiddempende eigenschappen.

De inrichting van werkplekken is een belangrijke markt voor Desso. Hier ziet Desso een trend naar multifunctionele ruimtes en focus op duurzaamheid. Dankzij innovatie heeft haar imago de afgelopen jaren een omslag gemaakt van oubollig naar hip en trendy.

De rondleiding brengt ons in het lab en de fabriek. Het lab ontwerpt nieuwe motieven gebaseerd op kleur, twijnen, tuften, vezellengte, kammen of juist niet kammen, etc. Verder staat hier een lijn voor tapijttegels met een geringe vraag. 

De fabriek produceert de tapijttegels waar grote vraag naar is. De aangeleverde rollen zijn al getuft (= voorzien van de vezels). In een continu proces worden de getufte garens gefixeerd en voorzien van de juiste rug. Op de rol worden de nummers aangebracht waarmee elke tegel geïdentificeerd kan worden. Daarna snijdt een machine de rollen in tegels, worden de tegels automatisch gestapeld en verpakt.

Tijdens het uitstekende diner bij van der Valk in Enschede hebben we nagepraat over deze inspirerende dag waarbij twee Nederlands bedrijven hebben laten zien hoe zij de ideeën van de circulaire economie succesvol in de praktijk brengen.

Rob Olde Dubbelink

Desso 1
Presentatie over het bedrijf en hoe cradle to cradle bij Desso wordt toegepast

 

 

 

3T BV
Adequaatment
AfvalWater Techniek Twente B.V.
Asito B.V.
Audite Adviesbureau
Brink Climate Systems B.V.
Coster Consult
Dijkstra Plastics BV HK-Plastics BV
Electromach B.V.
Eurol Lubricants
Icologiq B.V.
ICP Group
IPA Bedrijfsmanagement
iSee iKnow B.V.
kijk op kwaliteit
Oranda Krupers
LOGICS B.V.
Micronit Microtechnologies
Minivalve International B.V.
Norma Hengelo B.V.
OKAM advies Kwaliteit Arbo Milieu
Ortageo Beheer
Pelders Maintenance Management Asset-care.nl
Pentas Moulding B.V.
PNO Consultants
Q-Consult Progress Partners
Qamedo
SIKA Nederland (Deventer en Utrecht)
smartFMEA
Stork IMM
STRAIGHT Human Support
Suzlon Energy Ltd. (Netherlands branch)
SWB Midden Twente
Symbol B.V.
TReNT Glasvezel
Trioliet B.V.
Twente Quality Centre - TQC
ROC van Twente
Twentse weg- en waterbouw BV
Ubbink B.V.
Vernay Europa B.V.
Voortman Consultancy
Adviesburo Witteveen
ZGT Ziekenhuisgroep Twente