16-04-2019 KKT College Tour Brink Climate Systems & AWL Techniek


Stellingen Brink Climate Systems:

1.       Je bent zelf als werknemer verantwoordelijk voor je eigen werkplezier;

2.       Werkstress is geen probleem als je voldoende energie uit je werk haalt;

3.       Werkplezier heeft relevant invloed op het ziekteverzuim.

Stellingen AWL Techniek:
            1.Voor het ervaren / krijgen van meer werkplezier is de medewerker zelf het meest  verantwoordelijk;
            2. Werkplezier, een leven lang bij één werkgever is niet meer van deze tijd.

Werkplezier staat bij beide bezochte bedrijven hoog in het vaandel. Brink zegt dat werkplezier hand in hand gaat met de resultaten van het bedrijf en noemt zelfs een getal. Optimaal werkplezier verhoogt de productiviteit van het individu met 21%. Dit getal, dat bleek te komen uit een gevonden onderzoek op het internet, leidt onmiddellijk tot een heftige discussie. Moet men de waarde van het werkplezier hoe dan ook willen meten? Kan het wel gemeten worden? Het blijkt weer eens hoe moeilijk het is een goede balans tussen benoemde kwaliteiten en eventueel bijbehorende kwantiteiten te vinden. De algemene conclusie is echter dat werkplezier hoog in het vaandel van de bezochte bedrijven staat. De motivatie is zowel maatschappelijk als eigenbelang. Duurzame inzetbaarheid is zeer belangrijk in een krappe arbeidsmarkt.

Brink is continu bezig het werkplezier van het individu te vergroten. Onder leiding van een socioloog wordt de communicatie verbeterd. Met name worden de problemen boven tafel gehaald en besproken en is er structureel meer aandacht voor het individu en zijn persoonlijke situatie. Dit heeft geleid tot een transparantere organisatie en ook meer de juiste persoon op de juiste plek. Ook kwam naar voren dat bij een grote reorganisatie wel alle aandacht uitging naar de personen die het bedrijf moesten verlaten maar dat er te weinig aandacht was besteed aan de achterblijvers die met twijfels en achterdocht bleven zitten.

Acollege 2WL heeft ter verbetering van het werkplezier een opleidingscoördinator, coach, die met zijn lijfspreuk “Samen op weg naar beter” sturing geeft aan het continu verbeteren van het werkplezier. Men biedt een preventief medisch onderzoek aan, doet personeelstevredenheidsonderzoeken en personeelsontwikkeling. Men heeft een ontwikkelingsbudget van gemiddeld €1000 per persoon per jaar voor individuele opleidingen. Het bedrijf stimuleert en gaat mee in persoonlijke wensen. Men volgt de persoonlijke ontwikkeling en beoordeelt het effect van de individuele opleidingen.


Buiten de colleges en discussies Waarde van het werkplezier krijgen we een inleiding over het bedrijf en een rondleiding.

 

Brink Climate Systems

Brink maakt ventilatie systemen, luchtbehandelingssystemen voor woningen, kantoren en bedrijfsruimten. Het bedrijf was een familiebedrijf en is in 2003 overgenomen door het Duitse Centrotec Sustainable A.G. Hoewel Centrotec vanzelfsprekend een grote invloed heeft op het bedrijf is de oorspronkelijke bedrijfscultuu nog steeds aanwezig. Tijdens de rondleiding krijgen we een zeer schoon bedrijf te zien waar luchtbehandelingssystemen worden geassembleerd in afzonderlijke werkstations. Bij de werkstations zijn z.g. bushaltes waar vorkheftrucks spullen halen en brengen. Bij de haltes staan tijdsaanduidingen wanneer de volgende “bus” komt.  In het kader van Waarde van Werkplezier wordt ons getoond hoe er wordt omgegaan met voorstellen van de werkvloer. Ieder voorstel wordt bekeken en wordt beslist of er mee wordt doorgegaan of niet. De indiener krijgt bericht. Als er mee wordt doorgegaan wordt de status bijgehouden en blijven de betrokkenen op de hoogte gehouden. Niet alleen betrokkenen maar ook anderen kunnen zich op de hoogte stellen. In een hoek van de werkvloer zijn de voorstellen overzichtelijk op een bord geplakt en is de status in een oogopslag te zien. Afgehandelde voorstellen worden verzameld en blijven bewaard. Dit transparante en open systeem voor het verwerken van voorstellen is ingesteld als onderdeel ter voorkoming van het verspillen van talent. (“S8!”)

AWL Techniek

AWL zou kunnen staan voor Automated Welding Machines maar doet dit niet. De naam komt voort uit de historie van het bedrijf, uit de tijd dat men zich bezig hield met Aardings Weerstanden.

AWL maakt met name verbindingssystemen voor de automobiel industrie. Het betreffen allemaal turn key projecten waarbij de klant zegt welke onderdelen aan elkaar moeten worden verbonden. AWL ontwerpt het systeem, koopt alle componenten en assembleert het systeem. AWL kent 140 functies, heeft 700 man aan boord waarvan 125 engineers. Het ziekte verzuim is slechts 1,5% waarop iemand hardop denkt dat het met het werkplezier wel goed moet zitten. AWL bereidt op dit moment sterk uit in het buitenland. Een van de redenen hiervoor is dat op deze wijze gemakkelijker geschikt personeel te vinden is. Als voorbeeld wordt genoemd dat er op dit moment in de regio 75 vacatures zijn voor een enkele beschikbare PLC programmeur. Tijdens de rondleiding zien we een experience en trainingscenter. Hier worden experimenten gedaan en trainingen gegeven. Ook komen hier zo’n 80 studenten per jaar aan het bedrijf gerelateerde opdrachten uit voeren. De bedoeling is zoveel interesse te wekken dat de studenten na de beëindiging van hun studie bij AWL willen komen werken. In de fabriek zien we verder de cellen in diverse stadia van afbouw. De kern van iedere cel is de lasmal waarop de aan elkaar te verbinden onderdelen heel precies worden gepositioneerd en vastgezet. PLC gestuurde robots lassen vervolgens deze componenten aan elkaar.

Afsluiting

De collegetour Waarde van Werkplezier wordt afgesloten met een groots buffet bij het Wapen van Delden” te Delden.

We hebben veel gezien, geleerd en er blijft ook nog veel om nog eens over na te denken. Het was een zeer waardevolle dag.

Rob J.B. Reefman

3T BV
Adequaatment
AfvalWater Techniek Twente B.V.
Asito B.V.
Audite Adviesbureau
Brink Climate Systems B.V.
Coster Consult
Dijkstra Plastics BV HK-Plastics BV
Electromach B.V.
Eurol Lubricants
Icologiq B.V.
ICP Group
IPA Bedrijfsmanagement
iSee iKnow B.V.
kijk op kwaliteit
Oranda Krupers
LOGICS B.V.
Micronit Microtechnologies
Minivalve International B.V.
Norma Hengelo B.V.
OKAM advies Kwaliteit Arbo Milieu
Ortageo Beheer
Pelders Maintenance Management Asset-care.nl
Pentas Moulding B.V.
PNO Consultants
Q-Consult Progress Partners
Qamedo
SIKA Nederland (Deventer en Utrecht)
smartFMEA
Stork IMM
STRAIGHT Human Support
Suzlon Energy Ltd. (Netherlands branch)
SWB Midden Twente
Symbol B.V.
TReNT Glasvezel
Trioliet B.V.
Twente Quality Centre - TQC
ROC van Twente
Twentse weg- en waterbouw BV
Ubbink B.V.
Vernay Europa B.V.
Voortman Consultancy
Adviesburo Witteveen
ZGT Ziekenhuisgroep Twente