Bedrijfsbezoek bij ALMI Machinefabriek te Vriezenveen

Locatie:
Wierdenseweg 82-86, 7671 JK Vriezenveen
Datum:
Dinsdag 15 mei 2018
Ontvangst:
13:30 uur
Aanvang:
14:00 uur
Einde:
17:30 uur

Namens het bestuur van de KKT nodigen wij u van harte uit voor een bedrijfsbezoek op dinsdag 15 mei 2018 bij:

ALMI Machinefabriek B.V.

Het KKT-bestuur is verheugd dat ALMI dit bedrijfsbezoek voor ons wil organiseren. De heer Frank Landhuis, Managing Director, is onze gastheer voor die middag.

Aan het KKT-jaarthema, “Kwaliteit van leiderschap” zal in de presentatie met de titel ALMI Smart Machining Concept invulling worden gegeven.
In dit concept zal nader worden ingegaan op de relatie met Industrie 4.0 en dus met Smart Industry. Of wel Smart Industry in de maakindustrie en hoe dit wordt ingezet bij ALMI.  

Programma:

13.30-14.00     Ontvangst met koffie
14.00-14.10     Opening en mededelingen door de (dag)voorzitter van de KKT
14.10-14.30     Inleiding door de heer Frank Landhuis
14:30-15:10     Presentatie met als titel Almi Smart Machining Concept door
                        Frank Landhuis
15.10-15.30     Pauze en groepen indelen.
15.30-16.30     Rondleiding (in groepen van maximaal 15 personen)
16.30-16.50     Terugkomst in de presentatie ruimte waarna discussie in plenaire vorm
16.50-17.00     Afsluiting door dagvoorzitter
17.00-17:30     Napraten/netwerken.

Bedrijfsinformatie

ALMI – opgericht in 1946 – probeert altijd voorop te lopen bij het toepassen van innovatieve bewerkingsmachines. Zo werden al aan het begin van de negentiger jaren de eerste bewerkingscentra geïnstalleerd voor onbemand (24/7) produceren. Feitelijk geldt voor alle aspecten van de bedrijfsvoering ‘innovatie = traditie’.

Met haar bedrijfsvoering gericht op Smart Machining wil ALMI in de toekomst een bijdrage leveren aan Smart Industry. Ofwel Industrie 4.0.

INDUSTRIE 4.0

Feitelijk gaat het om een ‘connected industry’ van ketenpartners die vanuit een digitale strategie met elkaar communiceren. Oftewel digitale ondernemingen in digitale ketens. Deze zogenaamde vierde industriële revolutie is momenteel al in volle gang. De maakindustrie gaat veranderen door de nieuwe mogelijkheden die ICT en internet bieden. ALMI wil hierop inspelen om de concurrentiekracht binnen de bedrijfskolom te waarborgen.

Status

De ontwikkeling van Industrie 4.0 wordt gedreven door de verregaande digitalisering en het ‘connecten’ van producten, machines en mensen. Voor ALMI en haar relaties in de bedrijfskolom openen zich hiermee nieuwe wegen voor samenwerking binnen engineering, productie en distributie.

Zodra er sprake is van standaardisatie en openheid in de onderlinge connectiviteit, kunnen er structurele veranderingen in het proces van ontwerpen, fabriceren en distribueren worden doorgevoerd. ALMI ziet deze kansen en wenst hierop in te spelen met de partners in de waardeketen.

Manufacturing as a Service – MaaS

Dit is het automatische verlengstuk van het doorvoeren van Industrie 4.0 cq. een Smart Industry – beleid. ALMI wenst hiermee toegevoegde waarde te kunnen leveren aan haar relaties door real-time te communiceren over de beschikbare engineerings- en productiecapaciteit. Een belangrijke randvoorwaarde is een langdurige klantrelatie op basis van onderling vertrouwen en openheid. En natuurlijk een bedrijfscultuur die aansluit op het vergroten van de concurrentiekracht door samen steeds ‘leaner’ te worden.

Samenvattend wenst ALMI optimaal te anticiperen op de kansen van deze industriële digitale revolutie.

ALMI uit Vriezenveen onderscheidt zich al sinds 1991 met het concept Smart Machining. Slimme machines en slimme productieprocessen vormen de basis voor succesvol, efficiënt, flexibel en altijd hoogwaardig produceren. “Innovatie is bij ons traditie”, stelt directeur Frank Landhuis. “Smart Technology is daarbij onmisbaar gereedschap.”

Hoe ziet Smart Industry er bij ALMI in de praktijk uit?

ALMI streeft naar een efficiënte en hoogwaardige productie. Dat kan met robots en met een doordachte logistiek en administratie, maar zeker ook met slimme software zoals ERP en het Kan Ban-systeem dat rechtsreeks in contact staat met onze leveranciers. Alles is er op gericht om snel en flexibel te kunnen produceren. Zo heeft ALMI al ruim twintig jaar bewerkingsmachines die 24/7 onbemand produceren. En gebruiken we al dertig jaar lasrobots. Met minimale omsteltijden van de mallen en kortere opstarttijden kunnen we daarmee batchgroottes vanaf één stuks lassen. De lasrobots dragen bovendien bij aan een constante kwaliteit.”

Meer informatie is te vinden op www.almi.nl

Let op: het aantal deelnemers is beperkt tot 25

Namens de KKT programma commissie, Alfred Bonke, Rick Nijhuis
 

 

 

Agenda

KKT bijeenkomst/workshop Agile en Scrum introductie bij Rijksmuseum Twenthe
Rijksmuseum Twenthe, Gobelinzaal, Lasondersingel 129 - 131, 7514 BP Enschede
KKT collegetour bij Brink Climate Systems en AWL Techniek op 16 april 2019

Kennismaken?

Wilt u een keer kennismaken? Kom dan op onze volgende activiteit.
 

Aanmelden

Verslagen

Vind hier alle verslagen van diverse evenementen

Publicaties

Vind hier onze publicaties

3T BV
Adequaatment
ALMI Smart Machining
Asito B.V.
Audite Adviesbureau
Brink Climate Systems B.V.
Coster Consult
Dijkstra Plastics BV HK-Plastics BV
Electromach B.V.
Eurol Lubricants
ICP Group
IPA Bedrijfsmanagement
iSee iKnow B.V.
kijk op kwaliteit
Oranda Krupers
LOGICS B.V.
Micronit Microtechnologies
Minivalve International B.V.
Norma Hengelo B.V.
Odink en Koenderink
OKAM advies Kwaliteit Arbo Milieu
Ortageo Beheer
Pelders Maintenance Management Asset-care.nl
Pentas Moulding B.V.
PNO Consultants
Q-Consult Progress Partners
Qamedo
SIKA Nederland (Deventer en Utrecht)
smartFMEA
Stork IMM
STRAIGHT Human Support
Suzlon Energy Ltd. (Netherlands branch)
SWB Midden Twente
Symbol B.V.
TReNT Glasvezel
Twente Quality Centre - TQC
ROC van Twente
Twentse weg- en waterbouw BV
Ubbink B.V.
Vernay Europa B.V.
Voortman Consultancy
Adviesburo Witteveen
ZGT Ziekenhuisgroep Twente