Maatwerk en advies


Op verzoek kan de KKT een cursuspakket samenstellen dat geheel is toegesneden op de wensen van de aanvrager. Uiteraard zal hierbij waar mogelijk gebruik worden gemaakt van het beschikbare standaard cursusmateriaal. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van externe expertise waarmede de KKT goede ervaringen heeft opgedaan.

De KKT kan adviseren en waar nodig bemiddelen bij het samenstellen van een geheel op de wensen van de aanvrager toegesneden pakket opleidingen op een breed terrein van Kwaliteitsmanagement in het algemeen en met betrekking tot specifieke onderwerpen, zoals bv. auditing, SPC, FMEA en het effectief inrichten van voorschriften op basis van bedrijfsprocessen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het KKT netwerk van expertise op deze verschillende terreinen.

Agenda

GEANNULEERD AMMON, Enschede, workshop
Vliegveldweg 333, 7524 PT Enschede
Rode Loper Nieuwjaarsbijeenkomst 2020
Vliegveld Twenthe, Hangar 11, Vliegveldweg 345, 7524 PJ Enschede
Info volgt (onder voorbehoud)
Holland-Innovative, Enschede, workshop
The Building, Hengelosestraat 500, 7521 AN Enschede

Kennismaken?

Wilt u een keer kennismaken? Kom dan op onze volgende activiteit.
 

Aanmelden

Verslagen

Vind hier alle verslagen van diverse evenementen

Publicaties

Vind hier onze publicaties

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo