Kwaliteitsbewustzijn


 De Commissie Opleidingen van de KKT heeft in nauwe samenspraak met de firma EVVA in Hengelo de cursus “Verbetering Kwaliteitsbewustzijn (VBK)” ontwikkeld, die inspeelt op een bestaande behoefte.

Bestemd voor:

Medewerkers op LBO/MBO-niveau werkzaam in afdelingen betrokken bij administratieve en  productieprocessen.

Doel:

Het doel van de cursus is om bij deelnemers de kennis van kwaliteitszorg binnen de eigen organisatie te vergroten waardoor ze zich beter bewust worden van hun bijdrage, en die van hun collega’s, in het waarborgen van het kwaliteitsbeleid en het behalen van de kwaliteitsdoelstellingen van de organisatie.

Cursusinhoud: 

De inhoud van de cursus is aangepast aan de laatste ontwikkelingen en bevat de volgende  onderwerpen:

  • Het begrip “kwaliteit”, betrokken op producten, diensten en processen.
  • Soorten (kwaliteits) controles, kalibreren meetmiddelen en vastleggen en analyseren van meetresultaten.
  • Analysemethoden en kwaliteitsverbetering methoden.
  • Kwaliteitsbeheersing: met de onderwerpen NEN-ISO 9000 serie, vormen van kwaliteitsorganisatie, kwaliteitskosten en taken kwaliteitsafdeling.

De cursus is uitermate geschikt om “in-company” te worden gegeven. De inhoud kan dan worden afgestemd aan de behoeften van de organisatie. Optioneel kunnen de onderwerpen Arbo- en Milieuzorg en/of Autonoom Onderhoud aan de cursus inhoud worden toegevoegd.

Training Vergroting Kwaliteitsbewustzijn bij EVVA in Hengelo

In 2010 werd de KKT benaderd door EVVA uit Hengelo met de vraag of we een training konden verzorgen om het kwaliteitsbewustzijn te vergroten. Daarbij werden de volgende  voorwaarden aan die training verbonden namelijk

– De basis voor de training moest de Kwaliteitskunde 1 (KK1) zijn

– Maximaal 5 sessies

– Elke sessie maximaal 2 uur

– Als extra moest SKG-certificering en Kalibratie worden behandeld

Die uitdaging hebben we opgepakt met als eindresultaat 10 enthousiaste deelnemers van EVVA die een certificaat van deelname  hebben ontvangen en een nieuwe training voor de KKT. Maar voordat we zover waren is er uiteraard heel veel gebeurd.

Wat is EVVA?

EVVA is een familiebedrijf dat haar roots heeft in Oostenrijk en ontstaat als in 1919 vier ingenieurs gaan samenwerken om de “Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt” (EVVA) op te richten. Als in 1937, de behoefte aan veiligheid van mensen door de crisistijd toeneemt gaat EVVA zich richten op beveiligingstechniek en verwerft dan het eerste patent, in dat geval voor een cilinderhangslot. In het jaar 1973 neemt KR Dkfm. (officieel gediplomeerd koopman) Nikolaus Bujas de onderneming over, investeert in het machinepark en richt een eigen onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling op. Daarmee legt hij de basis voor de toekomstige en uiterst succesvolle ontwikkeling van EVVA. In de loop der jaren groeit EVVA uit tot een middelgrote internationaal gerenommeerde onderneming en een toonaangevende fabrikant van betrouwbare veiligheidstechnieken in Europa.

EVVA heeft 13 vestigingen in Europa, waarvan een in Hengelo, met export naar andere continenten. Sinds 2008 hebben Paul van Erp en Charèl Nijhuis de leiding over. EVVA Nederland B.V.  dat geldt als een van de meest competente aanbieders van mechanische- en elektronische toegangscontrole  in het hele land!
Voor meer informatie ga naar:  www.evva.nl

Waarom een training Kwaliteitsbewustzijn?

Een van de eerste vragen aan EVVA was uiteraard waarom men deze training wilde hebben. Het volgende antwoord werd door Charèl Nijhuis (algemeen directeur) en Nico Hesselink (productieleider)  op die vraag gegeven.

“Het product dat EVVA op markt brengt heeft te maken met veiligheid en daar zijn kwaliteit en betrouwbaarheid onlosmakelijk mee verbonden. De ketengedachte is steeds belangrijker geworden en men wil ook daadwerkelijk inhoud gaan geven aan het begrip Total Quality. Charèl, geeft aan dat naar zijn mening grote bedrijven vaak te kort schieten als het gaat om invulling te geven aan wat de basis van kwaliteit is en om het simpel te houden voor haar medewerkers.. Men koopt mooie en dure “tools” maar men vergeet de basis (het kwaliteitsbewustzijn) vorm te geven en uit te leggen. De praktische inslag voor wat kwaliteit eigenlijk is vergeet men, er is sprake van een hoog PowerPoint gehalte” 
Daarom heeft men gekozen voor een training die moet aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de doelgroep, assemblagemedewerkers, die aan een product werken dat betrouwbaar moet zijn en de gebruiker veiligheid moet bieden. Samen “ontdekken” wat kwaliteit in hun activiteiten betekent moet daarbij voorop staan.

De training moet ook bijdragen aan de teambuilding dat voor EVVA een erg belangrijk aspect is als het om kwaliteit gaat.

Ook vonden Charèl Nijhuis en Nico Hesselink dat er in de training aandacht moet zijn voor het oplossen van problemen en dan bedoelde men niet alleen klachten van klanten. Bij het oplossen van problemen vindt men het essentieel dat men beslissingen neemt die gebaseerd zijn op feiten.

Daardoor is men in staat om zich te verbeteren en wordt de lat steeds hoger gelegd.

Dat maakt het mogelijk om ook verder inhoud te geven aan het kwaliteitsbeleid van EVVA.

EVVA ziet kwaliteit  namelijk als resultaat van een proces waarbij haar prestaties voortdurend worden verbeterd om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen.  Mocht het toch tot afwijkingen komen wat betreft de aan haar gestelde eisen, dan wil men hetzij: – de oorzaken voor deze afwijkingen opsporen en de processen dienovereenkomstig verbeteren of  – de eisen officieel veranderen om ze aan de werkelijke behoeften van de klanten en de onderneming aan te passen.

Het streven is van een 7 naar een 9 te komen. De “best in class” worden en blijven.

Met die insteek is in nauw overleg een training gedefinieerd die uit 5 sessies bestaat, van elk 2 uur waarin de basisbegrippen van kwaliteit worden behandeld. Het is een interactieve training geworden met een heel duidelijk koppeling met de dagelijkse praktijk van de assemblagemedewerkers van EVVA .  In de training is ook veel ruimte gegeven aan de eigen inbreng en ervaringen van de deelnemers en aandacht aan voorbeelden uit de EVVA praktijk. Aan de hand van voorbeelden uit de eigen praktijk werd vastgesteld dat men meer invloed heeft op de kwaliteit die EVVA levert dan men vooraf had gedacht. Ook werd het de deelnemers duidelijk waarom procedures nuttig zijn en dat ze niet alleen maar zijn gemaakt om de kwaliteitsmanager bezig te houden.

Er is begrip ontstaan waarom dingen soms moet worden gedaan en wat er belangrijk is als je betrouwbare producten wilt leveren.

De training moest dan ook een antwoord geven op vragen die bij de deelnemers leefden zoals: – Wat is de zin van meten?  – Wat doe je met de resultaten? – Waarom zijn er werkinstructies?

– Waarom is het PDCA principe zo belangrijk? – Waarom moet je meetgereedschap kalibreren? – Hoe los je een probleem “echt” op? – Wat zijn verspillingen? – Wat is het verschil tussen ISO9001 en SKG certificering?

Wat heeft de Training EVVA opgeleverd?

Dat was natuurlijk een vraag waar wij als Opleidingscommissie erg in geïnteresseerd waren. Maar dat gold uiteraard nog meer voor EVVA en de deelnemers. Wat zijn we er beter van geworden?

Voor Charèl Nijhuis en Nico Hesselink is het duidelijk dat het bewustzijn met betrekking tot kwaliteit  gegroeid is. Het begrip kwaliteit heeft vorm gekregen, het is “geland” bij de deelnemers. De ketengedachte is toegenomen en welke rol er door de medewerkers wordt ingevuld in die keten.

De deelnemers begrijpen waarom dingen soms moeten.

Als voorbeeld daarvan werd genoemd het kalibreren van een schuifmaat.

Men begrijpt nu waarom een schuifmaat moet worden gekalibreerd en dat er een koppeling is tussen de schuifmaat, een eindmaat, een nationale standaard en een internationale standaard.

Het nut en doel van sommige QC-tools is nu bekend.

De deelnemers nemen nu actief deel aan het overleg over kwaliteit omdat men begrijpt wat hun rol daarin is.  Men snapt het nut en doel van de dashboards die binnen EVVA worden gebruikt en gepubliceerd. De medewerkers kunnen ze nu beter interpreteren. Men is zich meer bewust wat verspillingen kan veroorzaken en wat dat de onderneming kan kosten. Liever een keer te veel vragen dan een keer te weinig.

Kreten uit de training zoals “meten is weten” en “gissen is missen” zijn blijven hangen en men durft te vragen wat de eisen van de klant exact zijn als dat onduidelijk is.

Het is voor Charèl en Nico duidelijk dat de training heeft bijgedragen aan het vergroten van het kwaliteitsbewustzijn en dat de basis om een excellente onderneming te worden is versterkt.

Belangrijk aspect tijdens de training was ook de aanwezigheid van Charèl Nijhuis en Nico Hesselink. Dat heeft het effect van de training vergroot, de deelnemers merkten dat kwaliteit niet alleen met de mond wordt uitgedragen maar ook met daden. Dat heeft het teamgevoel absoluut vergroot..

Wat is de conclusie?

Dat met deze training het kwaliteitsbewustzijn bij EVVA is vergroot door een effectieve basistraining.

Een training over kwaliteit hoeft niet lang te duren en bol te staan van tools en technieken. Soms moet je het simpel houden. EVVA heeft dat bewezen.

En…….de KKT heeft er een interessant lid bij gekregen.

Agenda

Er zijn nog geen activiteiten gepland!

Kennismaken?

Wilt u een keer kennismaken? Kom dan op onze volgende activiteit.
 

Aanmelden

Verslagen

Vind hier alle verslagen van diverse evenementen

Publicaties

Vind hier onze publicaties

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo