Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Secretariaat
Het bestuur en de commissies worden ondersteund door Oranda Krupers.
KKT Oranda

 

Statuten
De laatst geldige versie van de Statuten van de vereniging Kwaliteitskring Twente is vastgesteld op 30 juni 1989.

 

Huishoudelijk regelement
De laatst geldige versie van het huishoudelijk regelement is vastgesteld op 21 september 2011
Huishoudelijk Reglement KKT – 2011
Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergadert ca 8 keer per jaar.  De genomen besluiten worden vastgelegd in besluitenlijsten.