Lidmaatschap

De Kwaliteitskring Twente kent drie verschillende vormen van lidmaatschap.
Met ingang van het verenigingsjaar 2012/2013 zijn de volgende tarieven van kracht.
  • Het bedrijfslidmaatschap t.b.v. bedrijven en instellingen
    • De kosten zijn € 140,– per verenigingsjaar. Hiervoor wordt door het bedrijf een Contactpersoon aangewezen. Contributie wordt geïnd via het bedrijf.
    • Meerdere personen uit hetzelfde bedrijf kunnen KKT bedrijfslid worden tegen het gereduceerd tarief van € 35,– per verenigingsjaar. Contributie wordt geïnd via het bedrijf.
  • Studentenlidmaatschap
    • De kosten zijn € 20,– per verenigingsjaar.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
Geïnteresseerden kunnen informatie opvragen of zich aanmelden voor een lidmaatschap bij het secretariaat via de contactpagina.