Themanummer 2017 – Risicogebaseerd Kwaliteitsmanagement

Het Themanummer van 2017 “Risicogebaseerd Kwaliteitsmanagement is als gedrukt exemplaar verspreid onder de leden en als digitaal bestand te downloaden en te lezen via onderstaande link:

Themanummer KKT 2017