Kwaliteitskunde 1 (KK1)

Bestemd voor: Operators, controleurs, ploegleiders, werkvoorbereiders en bazen.

Doel: Het doel van de cursus is om deelnemers de achtergronden en technieken van kwaliteitszorg te leren. Verder het beoordelen en keuren van partijen en producten voor, tijdens en na het productieproces en het registreren en analyseren van keuring- en testresultaten. Het leren toepassen van de cursusstof aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Cursusinhoud: De inhoud van de cursus is aangepast aan de laatste ontwikkelingen en opgebouwd uit 4 blokken te weten:

  • Algemeen: met o.a. “wat is kwaliteit”, tabellen en grafieken, soorten keuringen
  • Statistiek tijdens keuringen: met de onderwerpen partijkeuring en proceskeuring
  • Analysemethoden: waaronder Pareto-analyse, Ishikawa-diagram, Demingcirkels en QC-tools
  • Kwaliteitsbeheersing: met de onderwerpen NEN-ISO 9000 serie, vormen van kwaliteitsorganisatie, kwaliteitskosten en taken kwaliteitsafdeling.

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke eindtoets. De cursus wordt zowel “in-company” als volgens open inschrijving gegeven.

Cursusduur 11 wekelijkse lesavonden
Afronding: 1 examenavond + getuigschrift
Aanvang: Wordt per cursus bepaald
Plaats: Afhankelijk van de aanmeldingen
Kosten: Op aanvraag