Kwaliteitsbeheer (KB)

Bestemd voor: Managers, hoofden van dienst en staf- medewerkers. Verder zijn een aantal modules met name gericht op het organiseren en opleiden van verbeterteams voor het doelmatig verbeteren van de bedrijfsprocessen.
Doel: Het doel van deze cursus is kennis te nemen en gevoel te krijgen voor inhoud, omvang en consequenties van integrale kwaliteitszorg. Tijdens de cursus wordt veel aandacht besteed aan het beheersen en het verbeteren van de processen die in een onderneming plaatsvinden.
De cursus bevat 9 modules te weten:
  • Algemeen: het begrip integrale kwaliteit, historie van de kwaliteitszorg en kwaliteitsdoelstellingen.
  • Kwaliteitsnormen en begrippen.
  • Kwaliteitssysteem: Organisatie; procesbeschrijving; taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; opleidingen en kwaliteitshandboek.
  • Procesbeheersing: wat zijn processen, wat is procesbeheersing, procesregelkring en procesketen
  • Technieken voor procesbeheersing: checklist of vragenlijst, vastleggen meetresultaten, analyseren van meetresultaten en meten van de effectiviteit van het kwaliteitssysteem
  • Certificering
  • Management van verbeteren: inleiding, masterplan voor het starten van verbetermanagement en uitvoeren van verbeteringen.
  • Leidinggeven
  • Kwaliteitskosten
Indien gewenst wordt de cursus afgesloten met het opstellen van actieplannen voor het tot stand brengen van concrete (proces)verbeteringen. De cursus wordt afgerond met een certificaat van deelname, op de laatste cursusavond uitgereikt aan cursisten die minstens 6 lesavonden aanwezig zijn geweest.
De cursus wordt zowel “in-company” als volgens open inschrijving gegeven.
Cursusduur:   7 wekelijkse lesavonden
Aanvang:       Wordt per cursus bepaald
Plaats:            Afhankelijk van de aanmeldingen
Kosten:          Op aanvraag