Combicursus KB + KK

De combinatiecursus Kwaliteitsbeheer met Kwaliteitskunden is bestemd voor:   Managers, hoofden van dienst en stafmedewerkers.

Doel:
Het doel van deze cursus is om inzicht te krijgen in de van toepassing zijnde processen en welke aspecten van belang zijn om deze te beheersen en te verbeteren.
Tijdens de cursus worden de onderstaande onderwerpen behandeld:
  • Het begrip kwaliteit
  • Wat zijn processen
  • Het opstellen van procesketens
  • Technieken voor procesbeheersing
  • Statistische proces beheersing
  • Het invoeren van statistische procesbeheersing
  • Het opzetten en uitvoeren van verbeteracties
Als afsluiting van de cursus krijgen de cursisten de opdracht een praktijkverslag op te stellen dat betrekking heeft op de genoemde onderwerpen en hun dagelijkse werkzaamheden. Dit verslag moet een praktische bijdrage leveren aan de beheersing en de verbetering van het betreffende proces(sen). Het verslag dient als toets voor de beoordeling van het resultaat van de cursist.
De cursus wordt zowel “in-company” als volgens open inschrijving gegeven.
Cursusduur:    12 wekelijkse lesavonden
Aanvang:        Afhankelijk van de aanmeldingen
Plaats:             Wordt per cursus bepaald
Kosten:            Op aanvraag
Boven beschreven cursus is volgens ons zeer geschikt voor uitvoering bij bedrijven aan huis. In dat geval is het mogelijk de inhoud ervan af te stemmen op de betreffende organisatie en op de van toepassing zijnde processen.