Collegetour NFI 19-04-2017 zeer interessant

Bezoek NFI werd een lange dag. Vanaf 10:30 uur tot 17:00 uur non-stop informatie-uitwisseling over processen, kwaliteit en risicobeheersing. Verslag vindt u hier.